Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om Troldtekt akustiklofter

Som hovedregel skal forskallingen - både langsgående og tværgående forskalling - opsættes pr. 600 mm, svarende til Troldtekt pladernes standardbredde.

Læs mere om montering

Troldtekt har en maximal spændvidde på 600 mm, og det giver derfor følgende antal skruer pr. plade:

Pladestørrelse 600 x 600 mm: 4 skruer pr. plade
Pladestørrelse 600 x 1200 mm: 6 skruer pr. plade
Pladestørrelse 600 x 2000 mm: 10 skruer pr. plade
Pladestørrelse 600 x 2400 mm: 10 skruer pr. plade

Læs mere om skruer.

Troldtekt er CE-mærket både i henhold til den europæiske standard for træbeton, EN 13168, og i henhold til den europæiske standard for nedhængte lofter, EN 13964.

I overensstemmelse med de to europæiske standarder er Troldtekt testet for “reaction to fire” i henhold til EN 13501, og Troldtekt har opnået følgende brandklassificering:

  • Troldtekt akustik: B-s1,d0.
  • Troldtekt A2: A2-s1,d0.

Læs mere om brandsikkerhed

Ja, Troldtekt kan uden problemer anvendes i vådrum. Vi har mange års gode erfaringer med Troldtekt lofter i bl.a. svømmehaller, omklædningsrum, badeværelser og sommerhuse med swimming-pool.

Det er cementindholdet i Troldtekt, der sikrer, at træulden i pladerne ikke tager skade af fugt. 

Læs mere om Troldtekt og holdbarhed.

Ja, cementindholdet i Troldtekt sikrer, at pladerne ikke tager skade af fugt.

Troldtekt er derfor meget velegnet til f.eks. udvendige udhæng og under halvtag. 

Læs mere om Troldtekt og holdbarhed.

Det er vigtigt, at Troldtekt pladerne får lov at akklimatisere, inden du sætter dem op. Akklimatisering vil sige, at pladerne skal tilpasse sig den temperatur og fugtighed, der er i rummet. Akklimatiseringen sker bedst ved at "pinde pladerne op" - dvs. ved at lægge strøer (pinde) mellem pladerne og sørge for god ventilation i rummet.

Troldtekt består delvis af træ, som er et naturmateriale, og derfor vil pladerne "arbejde" for at opnå samme temperatur og fugtighed som omgivelserne. Du bør derfor ikke begynde at montere Troldtekt, før byggeriet er helt lukket, og der er sat varme på.

Troldtekt pladerne har været gennem en tørreproces, inden de forlader fabrikken i Troldhede, men ved transport eller opbevaring kan pladerne igen tage fugt til sig. Hvis du monterer Troldtekt plader uden at akklimatisere dem først, risikerer du, at pladerne trækker sig sammen (krymper), når de tørrer, så der opstår mindre svindrevner.

Læs mere om opbevaring og akklimatisering

Nej, Troldtekt drysser ikke!

Troldtekt akustikplader er indeklimamærket efter Dansk Indeklima Mærkning i de bedste kategorier inden for afgasning og partikelafgivelse.

Læs mere om Troldtekt og indeklima.

Ja, Troldtekt er et af de få akustiklofter, som du kan male med vandbaseret maling uden at forringe de lydabsorberende egenskaber.

Troldtekt pladerne fås færdigmalede fra fabrikken, men hvis du vil male et eksisterende loft, kan du bruge en langhåret malerrulle eller en håndsprøjte. 

Læs mere om malede plader.

Du kan lave en BD30-konstruktion med min. 25 mm Troldtekt på træforskalling og 100 mm stenuld i pladeform under forudsætning af, at stenulden er fastholdt pr. 300 mm af enten træforskalling eller udglødet tråd.

Læs mere og se tegning her

Du kan lave en EI30-konstruktion med min. 25 mm Troldtekt på træforskalling og 100 mm stenuld i pladeform under forudsætning af, at stenulden er fastholdt pr. 300 mm af enten træforskalling eller udglødet tråd.

Du kan desuden lave en EI30-konstruktion med min. 25 mm Troldtekt nedhængt i stålskinner (C60-system) og 2 X 50 mm stenuld. Nederste lag stenuld tilpasses bære- og montageskinner, øverste lag tilpasses ved stropholdere.

Læs mere og se tegninger her.

Hos Troldtekt A/S vejleder vi gerne om brug af akustikløsninger, monteringssystemer, ventilation og brandtekniske spørgsmål. Vi kan også udføre vejledende akustikberegninger og dele erfaringer fra projekter med Troldtekt akustikløsninger.

Vi påtager os dog ikke et juridisk rådgiveransvar over for bygherrer, rådgivere eller andre parter i et byggeprojekt – hverken i forbindelse med projektering, beregning eller salg af Troldtekt akustikløsninger.

Vi anbefaler derfor, at man konsulterer en rådgiver for at få vurderet de konkrete løsninger og konstruktioner til et specifikt byggeri.

Måske er du også interesseret i