Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om Troldtekt akustiklofter

Som hovedregel skal forskallingen - både langsgående og tværgående forskalling - opsættes pr. 600 mm, svarende til Troldtekt pladernes standardbredde.

Læs mere om montering

Troldtekt har en maximal spændvidde på 600 mm, og det giver derfor følgende antal skruer pr. plade:

Pladestørrelse 600 x 600 mm: 4 skruer pr. plade
Pladestørrelse 600 x 1200 mm: 6 skruer pr. plade
Pladestørrelse 600 x 2000 mm: 10 skruer pr. plade
Pladestørrelse 600 x 2400 mm: 10 skruer pr. plade

Læs mere om skruer.

Troldtekt er CE-mærket både i henhold til den europæiske standard for træbeton, EN 13168, og i henhold til den europæiske standard for nedhængte lofter, EN 13964.

I overensstemmelse med de to europæiske standarder er Troldtekt testet for “reaction to fire” i henhold til EN 13501, og Troldtekt har opnået følgende brandklassificering:

  • Troldtekt akustik: B-s1,d0.
  • Troldtekt A2: A2-s1,d0.

Læs mere om brandsikkerhed

Ja, Troldtekt kan uden problemer anvendes i vådrum. Vi har mange års gode erfaringer med Troldtekt lofter i bl.a. svømmehaller, omklædningsrum, badeværelser og sommerhuse med swimming-pool.

Det er cementindholdet i Troldtekt, der sikrer, at træulden i pladerne ikke tager skade af fugt. 

Læs mere om Troldtekt og holdbarhed.

Ja, cementindholdet i Troldtekt sikrer, at pladerne ikke tager skade af fugt.

Troldtekt er derfor meget velegnet til f.eks. udvendige udhæng og under halvtag. 

Læs mere om Troldtekt og holdbarhed.

Hvis du monterer Troldtekt plader, der er fugtige, risikerer du, at pladerne trækker sig sammen (krymper), når de tørrer, så der opstår mindre svindrevner. Det er derfor vigtigt, at du følger opbevaringsvejledningen nøje.

Hvis du opbevarer pladerne tørt efter modtagelsen, er det vores erfaring, at du ikke behøver at akklimatisere pladerne.

Hvis pladerne derimod har været opbevaret ved høj luftfugtighed, kan du med fordel ”pinde pladerne op” ved at lægger strøer mellem pladerne og lade dem akklimatisere indendørs i cirka 14 dage inden montering.

Læs vejledning om opbevaring af Troldtekt plader her

Nej, Troldtekt drysser ikke!

Troldtekt akustikplader er indeklimamærket efter Dansk Indeklima Mærkning i de bedste kategorier inden for afgasning og partikelafgivelse.

Læs mere om Troldtekt og indeklima.

Ja, Troldtekt er et af de få akustiklofter, som du kan male med vandbaseret maling uden at forringe de lydabsorberende egenskaber.

Troldtekt pladerne fås færdigmalede fra fabrikken, men hvis du vil male et eksisterende loft, kan du bruge en langhåret malerrulle eller en håndsprøjte. 

Læs mere om malede plader.

Du kan lave en EI30-konstruktion med min. 25 mm Troldtekt på træforskalling og 100 mm stenuld i pladeform under forudsætning af, at stenulden er fastholdt pr. 300 mm af enten træforskalling eller udglødet tråd.

Du kan desuden lave en EI30-konstruktion med min. 25 mm Troldtekt nedhængt i stålskinner (C60-system) og 2 X 50 mm stenuld. Nederste lag stenuld tilpasses bære- og montageskinner, øverste lag tilpasses ved stropholdere.

Læs mere og se tegninger her.

Hos Troldtekt A/S vejleder vi gerne om brug af akustikløsninger, monteringssystemer, ventilation og brandtekniske spørgsmål. Vi kan også udføre vejledende akustikberegninger og dele erfaringer fra projekter med Troldtekt akustikløsninger.

Vi påtager os dog ikke et juridisk rådgiveransvar over for bygherrer, rådgivere eller andre parter i et byggeprojekt – hverken i forbindelse med projektering, beregning eller salg af Troldtekt akustikløsninger.

Vi anbefaler derfor, at man konsulterer en rådgiver for at få vurderet de konkrete løsninger og konstruktioner til et specifikt byggeri.

Måske er du også interesseret i