Kontakt Troldtekt A/S

Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge. 

Siden 1935 har naturmaterialet træ og cement udvundet fra den danske undergrund været råvarerne i produktionen, som foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.

Troldtekts forretningsstrategi er tilrettelagt med designkonceptet Cradle to Cradle som det centrale element for at sikre langsigtede miljømæssige gevinster.

Troldtekt i Danmark

Produktion                               Salg & administration

Troldtekt A/S                                 Troldtekt A/S
Østergade 37-41, Troldhede           Sletvej 2A
DK 6920 Videbæk                          DK 8310 Tranbjerg J

Tel: 8747 8100                              Tel: 8747 8100
Email: info@troldtekt.dk                 Email: info@troldtekt.dk
Fax: 8747 8111                             Fax: 8747 8111
CVR 45810011                              CVR 45810011