EI 30-konstruktioner

EI 30-konstruktion på træforskalling

Du kan lave en EI 30-konstruktion med min. 25 mm Troldtekt på træforskalling og 100 mm stenuld (65 kg/m3) i pladeform under forudsætning af, at stenulden er fastholdt pr. 300 mm af enten træforskalling eller udglødet tråd (se tegning herunder).

Kontakt teknisk afdeling for yderligere vejledning.

Aksonometrisk tegning og tværsnit - i henhold til EN 1364-2

Du kan desuden lave en EI 30-konstruktion med min. 25 mm Troldtekt nedhængt i stålskinner (C60-system) og 2 X 50 mm stenuld (65 kg/m3). Nederste lag stenuld tilpasses bære- og montageskinner, øverste lag tilpasses ved stropholdere (se tegninger herunder).

Kontakt teknisk afdeling for yderligere vejledning.

Aksonometrisk tegning - EI 30 i henhold til EN 1364-2

Tværsnittegning - EI 30 i henhold til EN 1364-2