FN Global Compact

FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar med 8.700 organiserede virksomheder og organisationer fra mere end 130 lande. Troldtekt har været med siden 2010. Hensigten med FN’s Global Compact er verden over at styrke virksomheders CSR-indsats – også kaldet samfundsansvar.

Ved at tilslutte sig FN’s Global Compact forpligter virksomhederne sig på 10 principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Den enkelte virksomhed skal forholde sig og sine handlinger til principperne og årligt rapportere fremskridtene til FN.

Hos Troldtekt er vores aktive og mangeårige styrkepunkter miljø og arbejdstagerrettigheder. Men med udviklingen af vores Code of Conduct sætter vi nu i vores leverandørstyring også fokus på menneskerettigheder og anti-korruption.

 

Velegnet styringsredskab

Global Compact indeholder de væsentligste principper, og med tilslutningen får Troldtekt et sæt anvendelige retningslinjer, der på én gang forpligter os og giver vores CSR-indsats retning og fremdrift. Alle vores CSR-rapporter ligger til download her.

Medarbejderne og enkelte nære samarbejdspartnere modtager en printet version af rapporten, ligesom medarbejderne løbende orienteres på vores intranet. De syv indsatskategorier, som inddeler vores CSR-rapport, er hentet fra en rapport udarbejdet af Ashridge Centre for Business and Society for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Rapporteringsperioden strækker sig altid fra oktober til oktober.

FN’s ti principper

Menneskerettigheder

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder

3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
4. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Anti-korruption

10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse