Troldtekt og Menneskerettigheder

Som en del af Troldtekts tilslutning til FN’s Global Compact forpligter vi os til at støtte og udbrede menneskerettighederne

I Troldtekt arbejder vi – blandt andet gennem vores tilslutning til FN’s Global Compact – på at fremme bæredygtighed og CSR i byggeriet samt støtte og udbrede menneskerettighederne.

 

Code of Conduct

Troldtekts CSR-politik er grundlaget for vores egne aktiviteter og for medarbejdernes adfærd i det daglige arbejde. Ved hjælp af vores Code of Conduct får vi desuden vished for, at vores produktrelaterede leverandører overholder menneskerettighederne.

Fremadrettet vil også serviceleverandører, der for eksempel leverer rengøring eller affaldshåndtering, blive omfattet af Troldtekts Code of Conduct.

 

Opfølgning hvert fjerde år

Alle leverandører, der har underskrevet vores Code of Conduct, skal hvert fjerde år bekræfte, at de fortsat efterlever samarbejdsaftalen. Det gør de ved at besvare en række opfølgningsspørgsmål. Desuden supplerer Troldtekt med personlig opfølgning (audits) hos leverandører, hvor vi vurderer at det er relevant.