Historien om Troldtekt A/S

Hammerich
L. Hammerich

 

Et handelsselskab fødes

Året er 1855, og købmand J. C. Seidelin er klar til at slå dørene op til Århus' første specialforretning i bygningsartikler. Forretningen J. C. Seidelin ligger på Fredens Torv 12 i Århus, og her sælges artikler som mursten, tagsten, skifer, cement og rør. Også udenlandske bygningsartikler bliver importeret direkte til forretningen i Århus - for første gang i byens historie.

Seidelins forretning er både velfungerende og stor efter datidens forhold. Omsætningen i årene 1873-1882, er omkring 100.000 kroner årligt, og varelageret har en værdi på ca. 10.000 kr. Det skal selvfølgelig ses i lyset af, hvad penge er værd på det tidspunkt. Markedsprisen for smør er f.eks. 2 mark per pund, ligesom æg koster 2 mark for en snes. En mark svarede cirka til 0,33 øre. Se, det var tider...

Det er også tid til forandring i J. C. Seidelins forretning. Seidelin, der er kendt som en dygtig og retlinet købmand, bliver i 1870 udset til at være direktør for den første private bank i Århus, Aarhus Privatbank - det, der senere bliver til Provinsbanken. I en årrække driver han forretningen sideløbende med posten som bankdirektør, indtil han i 1884 sælger den til Louis Hammerich. Hermed er Seidelin-æraen forbi - og L. Hammerich- æaren påbegyndt.

Louis Hammerich
Den unge Louis Hammerich

 

Handelsselskab med vokseværk

L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler. Sådan kommer specialforretningen J. C. Seidelin til at hedde, da Louis Hammerich i 1884 overtager den efter den tidligere købmand. Louis Hammerich har netop gennemført sin læretid hos den anerkendte Århus-købmand, Hans Broge, der videregiver ham sine bedste anbefalinger.

Da Louis Hammerich overtager forretningen, vokser omsætningen støt, og i løbet af det første år bliver den næsten fordoblet. Den unge købmand lader sig dog ikke rive synderligt med af resultaterne. Det viser den første af de årsberetninger, han med sirlig håndskrift skriver i 1884. Beskedent lyder det fra ham: ”Uagtet jeg savnede ethvert Kjendskab til den Forretnings Natur, jeg havde overtaget, var jeg dog saa heldig strax det første Aar at forøge Omsætningen fra 70.000 kr. til 120.000 kr.”

Selskabet oplever fortsat fremgang, og for at imødekomme den øgede efterspørgsel køber L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler i 1894 ”Fru Kaspersens Plads” i Grønnegade i Århus. Herfra udvides virksomhedens sortiment til også at omfatte importerede varer. Og ved århundredeskiftet kan forretningen bryste sig af en omsætning på intet mindre end 300.000 kroner. Det tegner med andre ord til, at det århusianske handelsselskab får en god begyndelse på det nye århundrede.

Grønnegade
I 1927 flytter L. Hammerich i nye og større lokaler i Grønnegade, hvor der bl.a. indrettes et udstillingslokale til fremvisning af tidens nye byggematerialer.

Et aktieselskab bliver til

L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler omdannes til aktieselskab umiddelbart før Første Verdenskrigs udbrud. Og selskabet må finde gå-på-modet frem i en tid, hvor byggebranchen er i modvind.

Øget efterspørgsel og stigende omsætning kendetegner L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler, da virksomheden tager hul på det tyvende århundrede. Og netop forsat vækst danner grobund for et spirende ønske om at omdanne virksomheden til aktieselskab. 29. september 1911 bliver det en realitet, da A/S L. Hammerich & Co. stiftes med registreringsnummer 645 – og en aktiekapital på 200.000 kroner.

Virksomheden er godt rustet til fremtidens udfordringer, som viser sig at være lige om hjørnet. Første Verdenskrig betyder nemlig standsning af import og stagnation inden for byggeriet. Varepriserne stiger til det tre- til firedobbelte, mens omsætningen i A/S L. Hammerich & Co. falder betydeligt. Til gengæld tager selskabet del i det opsving, der finder sted efter krigens afslutning. Og i 1920 runder omsætningen 1 million kroner til trods for, at varepriserne fra 1922 til 1925 falder til en tredjedel af priserne under krigen.

I 1923 bliver Paul Hammerich, den tredje af Louis Hammerichs seks sønner, ansat som prokurist i firmaet efter en handelsuddannelse i Danmark og udlandet. Hensigten er, at han senere skal overtage direktørstolen efter sin far og dermed udgøre et generationsskifte i selskabet. I 1927 bliver Paul Hammerich udnævnt til direktør sideløbende med sin far. Samme år bygger L. Hammerich desuden nye, større kontor- og lagerbygninger i Grønnegade 57-59. Ejendommen på Fredens Torv 12 bliver solgt, og selskabet flytter hele sin forretning til Grønnegade. Hermed er der lagt an til en ny æra, der meget snart tager sin begyndelse i det nu godt 70 år gamle selskab…

Troldtekt, Illustration 1936
Fabrikken i Troldhede får stor betydning for områdets beboere. En annonce fra 1936 illustrerer det i tegneserieform.

 

Vokseværk på den vestjyske hede

I 1930’erne får A/S L. Hammerich & Co. øjnene op for dansk træbeton og for en fabrik i Troldhede, der har råvarerne og arbejdskraften lige ved døren.

En æra er forbi, da Louis Hammerich dør i 1931, og sønnen Paul Hammerich få år senere følger efter. Men en ny ære tager sin begyndelse med Aage Filtenborg i direktørstolen. Han har været ansat i A/S L. Hammerich & Co. i mange år, og det er blandt andet takket være ham, at selskabet i 1935 får øjnene op for fabrikken A/S Troldhede Pladeindustri i Troldhede i det vestlige Jylland.

Hvor der i 1850'erne udelukkende var hedearealer og i år 1900 gran- og fyrreplantager, står der i 1935 et moderne fabriks­anlæg til fremstilling af den eneste danske træfiberplade, Danatex, og træbetonpladen Troldtekt. A/S Troldhede Pladeindustri ligger i et område, hvor jorden er billig, arbejdskraften rigelig og råvarerne lige ved døren. Kombinationen af kvalitet og pris er væsentlig i kølvandet på byggekrisen i begyndelsen af 1930’erne. Der er nemlig et udbredt behov for at bygge godt – og billigt.

A/S L. Hammerich & Co. ser tidligt potentialet i det moderne byggemateriale, der forener egenskaber som styrke, isoleringsevne og letvægtighed. Selskabet opkøber gradvist fabrikken og sætter skub i produktionen. Det får stor betydning for området – ikke mindst for dets beboere. De kan springe arbejdsløshedskøen over og i stedet glæde sig over et nyttigt arbejde og en ugentlig indtægt på omkring 10 kroner. Se det er nye tider på den vestjyske hede. Og i 1936 bliver det positive budskab illustreret i en Troldtekt annonce, der ikke siden har set sin lige.

Troldtekt Garderhusar
Troldtekt garderhusaren kæmper ikke kun for Danmark, men også mod kulde, varme, fugt og støj.

Jyske knejte viser mandsmod under besættelsen

I 1939-1945 holder kreativ transport gang i produktionen hos A/S L. Hammerich & Co. Og ledelsen vender samtidigt det blinde øje til, når modstandsbevægelsen “låner” virksomhedens biler.

Hen imod slutningen af 1930’erne går det rigtig godt for A/S L. Hammerich & Co. Efterspørgslen på Troldtekt er så stor, at virksomheden bliver nødt til at udvide med yderligere 7.500 kvadratmeter lagerplads. Firmaets tiltro til fremgang og vækst kan end ikke kues af udsigten til verdenskrig.

Aage Filtenborg står ved roret i A/S L. Hammerich & Co., da Danmark bliver besat af Nazityskland, og snart mærker virksomheden krigens trange kår. Krigstiden sætter produktionen på pause, og konstant varemangel og transportproblemer tvinger virksomheden til at tænke kreativt. Hestevogne skal i stedet for lastbiler transportere Troldtekt plader over den jyske hede til den nærmeste jernbane. Men besværlighederne med den ”nye” transport bliver overvundet, og efter halvandet års pause kommer der igen gang i produk­tionen. Omstændighederne til trods øger A/S L. Hammerich & Co. i 1941 omsætningen til hele 2,6 millioner kroner.

Under besættelsen er A/S L. Hammerich & Co. en af de jyske virksomheder, der har forbindelser til modstandsbevægelsen, og ledelsen vender det blinde øje til, når en af virksomhedens biler bliver ”stjålet”, hvilket sker ret tit. Og når bilen ”overraskende” bliver fundet parkeret i nærheden af kontoret i Grønnegade i Århus, er der en god chance for, at dækkene er blevet udskiftet. Dæk er som så meget andet en stor mangelvare under krigen. Derfor kunne dækkene være i så ringe stand, at ”tyven” havde været nødt til at stjæle dæk eller komplette hjul for at kunne udføre sin opgave.

Bæredygtighed har altid været et fokus i produktionen af Troldtekt. Cementen stammer fra den danske undergrund, og træet kommer − dengang som nu − fra de vestjyske skove.

Fred, frihed og fremskridt

Årene 1945-1955 er for A/S L. Hammerich & Co. præget af midlertidig opbremsning på det europæiske marked. Udviklingen accelererer til gengæld på hjemmemarkedet, og det er en virksomhed i fuld fart, der i 1955 fejrer 100-års jubilæum.

I 1945 er de fem forbandede år endelig forbi, og hele Danmark ånder lettet op. På den forretningsmæssige front må A/S L. Hammerich & Co. dog sande, at krigens afslutning også har negative konsekvenser; Tyskland bliver delt i øst og vest, og virksomheden mister værdifulde agenturer. Efter en ihærdig indsats finder A/S L. Hammerich & Co. heldigvis nye fabrikker i Vesttyskland, Portugal og Italien og genvinder en stærk markedsposition.

Hjemme i Danmark byder efterkrigstiden til gengæld på fremgang. Krigen har skabt et stort behov for genopbygning og nybyggeri, og det stiller A/S L. Hammerich & Co. i en gunstig situation. På fabrikken i Troldhede er råmaterialerne lige ved døren, og der er rigeligt med arbejdskraft at tage af. Salget af Troldtekt vokser derfor atter i de følgende år. I 1955 kan den entreprenante virksomhed fejre sit 100-års jubilæum med en årsomsætning på omkring 8 mio. kroner. Et flot resultat, Louis Hammerich næppe havde forestillet sig, da han i 1884 overtog en århusiansk specialforretning og gav den navnet L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler.

Daugbjergvej 1974
Sidst i 1960’erne arbejdede Grafisk Tegnestue i Århus sammen med A/S L. Hammerich & Co. om et nyt, ét-farvet logo – som var det, datidens trykketeknik kunne håndtere. Logoet kombinerer forbogstavet “H” med en abstrakt gengivelse af et loft, der, i tråd med 1960’ernes logo-ideal, henleder tankerne på virksomhedens produkt. Den bastante grafiske stil i en afdæmpet farve afspejler en troværdig virksomhed anno 1964.

Byggeboom, effektivisering og højkonjunktur

I 1956-1969 roterer de danske økonomihjul for alvor, og værdien af industrieksporten overstiger for første gang landbrugets. Troldtekt A/S, der dengang hed A/S L. Hammerich & Co., drager fordel af højkonjunkturen og trækker på de nye ide'er om mere effektiv produktion med mekanisering og specialiseret arbejdsdeling.

I 1964 opstiller A/S L. Hammerich & Co. Danmarks første fuldautomatiske anlæg til fremstilling af træbetonplader i Troldhede. Virksomhedens lager på hjørnet af Vestre Ringgade og Daugbjergvej i Århus omstiller driften til palleterede varer og gaffeltrucks. Det er et stort skridt i et byggematerialelager, hvor materialerne førhen blev håndteret enkeltvist. Rationaliseringen sparer tid – og dermed omkostninger.

Udviklingen hos A/S L. Hammerich & Co. skriver sig ind i Danmarks anden industrielle revolution, som trækker på tankegodset fra bilfabrikant Henry Ford og ingeniør F.W. Taylor. Deres idéer handler om at splitte fabrikkens arbejdsproces op og udregne de optimale arbejdsrutiner for hver funktion. Samtidig overtager maskiner de simple arbejdsgange. På den måde kan fabrikkerne producere langt flere enheder med det samme antal medarbejdere på kortere tid.

For A/S L. Hammerich & Co. betyder udviklingen, at det nu bliver nemmere at sælge hele paller af byggematerialerne, og i 1964 runder omsætningen pæne 20 millioner kroner.

Nyt lager Skejby
A/S L. Hammerich & Co. byggede i 1974 et stort, nyt lager i Skejby.

Vækst på trods af krise

To oliekriser, valutauro og inflation sætter kedelige økonomiske rammer for 1970’erne. Alligevel formår Troldtekt, dengang under navnet A/S L. Hammerich & Co., at investere i nye faciliteter og stimulere væksten.

I 1974 flytter A/S L. Hammerich & Co. sit lager fra Vestre Ringgade til en 50.000 kvadratmeter stor grund på P. O. Pedersens Vej i Skejby, Aarhus Nord. Med en lagerhal, der måler 117 meter i længden og 42 meter i bredden, samt en samlet investering på 9 millioner kroner er virksomheden sikret moderne lagerplads et godt stykke tid fremover.

Dramatik i Troldhede
Også i produktionen i Troldhede sker der store begivenheder i 1970’erne. Virksomheden bygger et nyt fabriksafsnit i 1974 og forstærker desuden salgsindsatsen. I 1977 hærger imidlertid en kraftig påsat brand A/S Troldhede Pladeindustri, hvor det gamle fabriksafsnit nedbrænder. Fabrikken er heldigvis godt forsikret, hvilket betyder, at den hurtigt genoptager produktionen.

Fra grå til hvid cement
I slutningen af 1970’erne erhverver A/S L. Hammerich & Co. knowhow til at producere træbeton baseret på hvid cement.  Tidligere var produktionen udelukkende baseret på støbning af plader med grå cement, men med den hvide cement bliver det muligt at producere Troldtekt i lys natur. Dermed er vejen også banet til eksempelvis skoler og institutioner, der hilser den lyse træbeton velkommen.

125 års jubilæum
I 1980 fejrede A/S L. Hammerich og Co.
125-års jubilæum for virksomhedens grundlæggelse. Troldtekt pladerne har været i produktion siden 1935.

 

Hestekur får virksomheden forrest i feltet

1980’ernes byggekrise får daværende A/S L. Hammerich & Co. til at slanke organisation og produktsortiment. Det viser sig at være den rigtige strategi, og virksomheden er mere end et mulehår foran konkurrenterne, da det nye årti nærmer sig.

9. oktober 1980 fejrer A/S L. Hammerich & Co. 125-året for virksomhedens grundlæggelse med en velbesøgt reception og en personalefest på Hotel Atlantic i Aarhus. I anledning af jubilæet kan kunder måneden ud købe udvalgte fliser til 1855-priser. På det tidspunkt fører virksomheden stadig et bredt produktudvalg ud over Troldtekt. Men det er ved at ændre sig.

Ny strategi virker
Oliekrisen trækker en byggekrise med sig ind i 1980’erne, hvor efterspørgslen på byggematerialer falder. Hos Troldtekt handler ledelsen resolut: Virksomheden trimmer organisationen, tager afsked med sine håndværkerkunder og handler nu udelukkende en gros. Samtidig udfases fliser, klinker og traditionelle byggematerialer, så 90 procent af sortimentet forsvinder. Til gengæld investerer ledelsen i en mere effektiv tørreovn samt nyt skære-, fase- og maleanlæg. Og Troldtekt står nu stærkt på markedet.

Asbestproblemer og nye muligheder
I løbet af 80’erne står det klart, at asbest- og karlit-lofter er en rigtig dårlig idé. Aarhus Stiftstidende skriver i 1984: ’Riv de fiberdryssende karlit-lofter ned og sæt træbeton op i stedet. Indeklimaet forbedres straks, og alle sygdomsgener forsvinder.’ Det bidrager til en øget efterspørgsel på Troldtekt. Ud over industri- og landbrugsbygninger beklæder pladerne i stigende grad lofter i skole-, kontor- og institutionsbyggeri. Så Troldtekt er et hestehoved foran konkurrenterne, da 1990’erne kommer galopperende.

Fabrikschef og direktør
Fabrikschef Klaus Jørgensen og direktør
Peter Poulsen fremviser diplomet og den kugleahorn, som beviser, at L. Hammerich & Co. har modtaget Midtbanks Miljøpris.

 

Tryk på den teknologiske udvikling

For daværende A/S L. Hammerich & Co. bliver 1990’erne et dynamisk årti, hvor produktionen optimeres, nye løsninger kommer til, og indeklima samt miljø bliver fokusområder.

Fremskridtene er til at tage og føle på i årtusindets sidste tiår. De generelle teknologiske forbedringer i dansk industri og den positive kurve for byggeriet i perioden smitter gevaldigt af på produktionen i Troldhede. Det kommer blandt andet til udtryk i effektiviserede arbejdsprocesser og en ny ­maskinpark.

Fra tunge løft til let maskinarbejde
Med hjælp fra nye maskiner kan medarbejderne nu klare den håndtering af råtræ, der før bar præg af tunge løft og usunde arbejdsstillinger. Høvle, der tidligere blev betjent manuelt, er nu maskinstyrede. Og høvlet bliver der, så den gode akustik kommer ud til især skoler, industri og landbrug. L. Hammerich & Co. udvikler blandt andet akustikplader med diffus ventilation til stalde i samarbejde med Schou Ventilation. Produktet sikrer, at luftudskiftning via loft­fladen sker uden træk på dyrene.

Til at være i stue med
I 1997 opnår Troldtekt, som det første loftprodukt, Indeklimamærket fra Dansk Indeklima Mærkning. Mærkningen dokumenterer, at Troldtekt hverken afgiver skadelige partikler eller gasser, men bidrager til et godt klima inden for byggeriets mure. Og to år senere modtager L. Hammerich & Co. Midtbanks Miljøpris på 2.000 kroner for arbejdet med miljøcertificering. Ringkjøbing Amts Dagblad konstaterer, at virksomheden vil bestå i det nye årtusind, fordi den har øje for den politiske forbruger, der vil købe miljørigtigt. Og det fik dagbladet ret i.

Troldtekt tidslinie