Code of Conduct 

Med den nye Code of Conduct ønsker Troldtekt at sikre, at vores leverandører har samme niveau for miljø, etik og sociale forhold, som vi selv har.

Code of Conduct

Vores akustikplader er fremstillet af træ og cement produceret under strenge miljøkrav, så vi har ikke beskæftiget os så meget med de resterende leverandører. Det vil vi nu gøre, så vi i højere grad opnår en systematisk og bevidst indkøbspolitik.

 

Arbejdet i praksis

For at arbejde struktureret med leverandørstyringen trækker Troldtekt nu de forskellige indkøbsfunktioner sammen i én.
Rent praktisk har vi inddelt vores knap 100 største leverandører i typer og kategoriseret dem på baggrund af omsætningsvolumen. Ambitionen er at vurdere 90 procent af dem inden for en tre-årig periode.

Hos Troldtekt har vi bedt vores leverandører underskrive vores Code of Conduct, hvormed leverandørerne forpligter sig til at overholde de internationalt anerkendte standarder i forhold til:

  • Tvangsarbejde
  • Børnearbejde
  • Ikke-diskrimination
  • Foreningsfrihed
  • Arbejdsmiljø
  • Ansættelsesvilkår
  • Ulykker og sundhed
  • Virksomhedens produkter
  • Miljøbeskyttelse

Dialog er bærende

Troldtekt kategoriserer leverandørerne i risikogrupper efter deres strategiske betydning og graden af risiko for overtrædelser af retningslinjerne. Lavrisikogruppen bliver bedt om at underskrive vores Code of Conduct. Mellemrisikogruppen bliver også bedt om at aflevere et selvevalueringsskema, mens højrisikogruppen herudover kan modtage et besøg fra Troldtekt.

Vores udgangspunkt er, at vi ønsker at fastholde samarbejdet med alle leverandører. Skulle den igangværende vurdering af leverandører mod forventning vise, at vi har enkelte leverandører i højrisikogruppen, ønsker vi som udgangspunkt at fastholde samarbejdet, idet vi gennem dialog vil arbejde på at påvirke virksomheden til at højne sine standarder.

 

Målsætning

Troldtekt vil arbejde for, at vores Code of Conduct bliver effektivt integreret hos vores leverandører. Målet er trinvist at arbejde hen imod, at 90 procent af leverandørerne har implementeret vores Code of Conduct i 2013.