Troldtekt og Arbejdstagerforhold

Vi sigter løbende efter at forbedre arbejdsmiljøet yderligere og gøre Troldtekt til en endnu mere attraktiv arbejdsplads

I Troldtekt støtter og tilgodeser vi vores medarbejdere, så de får de bedste forudsætninger for at trives på arbejdspladsen. Vi har en flad organisationskultur med mulighed for åben dialog mellem medarbejdere og ledelse.

 

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed og sundhed er faste fokusområder i Troldtekt, og vi har blandt andet iværksat følgende tiltag:

  • Gratis førstehjælpskurser til medarbejderne og hjertestartere flere steder i virksomheden.
  • Alle medarbejdere er dækket af Troldtekts arbejds- og fritidsulykkesforsikring
  • Fokus på at forbedre støv- og støjforholdene, nedbringe antallet af tunge løft samt nedsætte arbejds- og tidspresset
  • Initiativer for at fastholde medarbejdere, der måtte blive syge eller nedslidte


Indflydelse og overenskomst

Det gode arbejdsmiljø er ikke kun en ledelsesopgave. Derfor har Troldtekts medarbejdere stor indflydelse på deres eget arbejdsliv, blandt andet via repræsentation i Troldtekts samarbejdsudvalg.

Troldtekt følger Dansk Industris gældende overenskomst, tilbyder gratis arbejdstøj, mulighed for fleksible arbejdstider samt sundhedsforsikring til alle medarbejdere, der ønsker det.


 
Medarbejderfond og screening

Troldtekts medarbejderfond har siden 1936 givet nuværende eller tidligere medarbejdere en økonomisk håndsrækning, hvis uheldet er ude på arbejdet eller privat.

Troldtekts ansvar rækker også ud over vores egen organisation. Derfor screener vi vores produktrelaterede leverandører gennem vores Code of Conduct