Troldtekt FSC PEFC

FSC®-certificering

Troldtekt er FSC®-certificeret, hvilket er en garanti for, at træet, der indgår i produktionen af Troldtekt, stammer fra ansvarligt skovbrug. Troldtekt opnåede FSC-certificering i 2013 og har siden 2018 været godkendt til at levere produkter i kategorien ’FSC 100%’ (FSC®C115450), hvilket vil sige at alt træ i en enkelt plade lever op til FSC-kravene.

Troldtekt ønsker med FSC-certificeringsordningen at give vores kunder størst mulig sikkerhed for bæredygtighed. FSC tæller blandt andet positivt i forhold til Cradle-to-Cradle og giver point i frivillige certificeringer som DGNB, LEED og BREEAM®.

Troldtekt FSC

FSC®

FSC står for Forest Stewardship Council® og er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir, grundlagt i 1994. FSC ordningen har bred opbakning fra grønne organisationer som WWF og Greenpeace, fordi FSC:

 • har nationale standarder, der alle er bygget op over 10 globale principper.
 • vægter sociale, miljømæssige og økonomiske interesser ens i alle beslutninger.
 • forbyder omlægning af skov eller andre naturlige habitater.
 • stiller krav om respekt for oprindelige befolkningsgruppers rettigheder.
 • stiller skrappe krav til brugen af skadelige pesticider.
 • forbyder brug af genetisk modificerede træer (GMO'er).
 • har et integreret akkrediteringssystem, der systematisk kontrollerer certificeringsfirmaerne.
 • kræver et årligt kontrolbesøg i den enkelte certificerede skov.

FSC bygger på 10 grundprincipper for ansvarlig skovforvaltning, som er en slags grundlov for FSC og gælder for forvaltningen af FSC-certificerede skove i hele verden. Men da ikke alle skove i verden er ens og derfor heller ikke kan drives på samme måde, bygger de nationale FSC-kontorer videre på FSC’s 10 grundprincipper, når de udvikler en national skovstandard, tilpasset de lokale forhold.

De 10 grundprincipper er: 

 1. Overholdelse af love
 2. Arbejderes rettigheder og arbejdsvilkår
 3. Oprindelige folks rettigheder
 4. Forhold til lokalsamfundet
 5. Skovens ydelser
 6. Miljøværdier og -påvirkninger
 7. Driftsplaner
 8. Overvågning og vurdering
 9. Høje bevaringsværdier
 10. Implementering af driftsaktiviteter

Hvorfor vælge FSC-certificeret træ?

 • FSC sikrer omfattende omtanke for natur, dyr og mennesker i skove.
 • FSC-mærket er en sikkerhed for, at der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan reproducere.
 • Dele af FSC-skove fredes helt, og områder med truede dyr og planter beskyttes.
 • Oprindelige folkeslag som indianere og samer sikres deres ret til at bruge skoven, som de altid har gjort. Fx vil hellige områder og jagtarealer friholdes for fældning.
 • Lokale arbejdere uddannes, får sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.
 • Lokalbefolkningen får glæde af indtægterne fra skoven, og der bruges lokal arbejdskraft.
 • Alt træ kan spores tilbage til skoven. Alle led mellem skoven og dig certificeres - uanset hvor mange led der er. 
 • FSC-certificering er en forretning, man kan leve af – både som skovejer, arbejder og producent. FSC har den bonus, at natur og mennesker får bedre levevilkår.
 • Alle typer skov kan FSC-certificeres lige fra nordiske nåleskove til tropiske regnskove – også plantager.
 • FSC-mærket findes på alle typer produkter, som er lavet af træfibre f.eks. gulve, terrasser, papir, grillkul, isolering, møbler, interiør, smykker og emballager.

Download FSC-certifikat >

Læs mere på FSC Danmarks hjemmeside >