Stedsbundne børnehuse i Kolding

Kildemosen er en ny, stor børneinstitution, som er fint tilpasset det omgivende boligkvarter. Faktisk tager den fysisk og kulturelt afsæt i det eksisterende miljø som svar på kommunens ønske om bæredygtighed.

Fordelt i fire børneklynger og en personalebygning, ligger Kildemosen som en lille række forskudte huse med sadeltage. Derved har arkitektfirmaet Pluskontoret struktureret det bebyggede areal i mindre enheder på en måde, som både korresponderer med bydelens skala og det pædagogiske princip om små verdener, børnene gradvist vokser op fra.

Kolding Kommune har ønsket at arbejde meget målrettet med bæredygtighed, og det har Kildemosen også fået en hædrende omtale for i forbindelse med Arkitekturens Dag 2020.

På grunden lå tidligere kasserne bygninger, hvis mursten er blevet genbrugt til de nye bygninger. Kildemosens petroleumsblå vinduer er også et direkte ”genbrug” fra stedets kulturhistorie. Genanvendelighed kan være på mange planer og giver meget stedbunden identitet udover et begrænset ressourceforbrug.

Masser af dagslys

Klyngerne hænger sammen to og to og deler en mellemliggende garderobebygning med fladt tag, som derved accentuerer klyngernes sadeltage. Tagformen betyder, at rummene har en god loftshøjde og går til kip, hvilket giver mulighed for ovenlysvinduer både på stuerne og i fællesområdet.

Lofterne er overalt beklædt med Troldtekt akustikplader, som sikrer en god akustik og en god sammenhæng mellem rummene på tværs af funktioner og klynger. Troldtekt er et bæredygtigt materiale, idet det er fremstillet af certificeret træ fra danske skove og cement, udvundet fra den danske undergrund.

Kildemosens klynger er indrettet således, at stuerne er orienteret mod henholdsvis ”forhaven” og ”baghaven”, og de forskudte klyngebygninger giver nogle fine rumligheder i overgangen mellem ude og inde.

Fakta

Projekt:
Børneinstitutionen Kildemosen i Kolding
Arkitekt:
Pluskontoret arkitekter
Bygherre:
Kolding Kommune
Troldtekt produkter
Loftbeklædning:
Troldtekt akustik
Farve:
Lys natur og hvid 101
Struktur:
Fin (1,5 mm træuld) og ultrafin (1,0 mm træuld)
Kantprofil:
5 mm fas, K5
Montering:
Med Troldtekt strukturskruer
Tekst & Fotos
Tekst:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt
Fotos:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt

Awards

Kildemosen har fået Arkitekturpris 2020 fra Kolding Kommune, - hædrende omtale for ”veludført eksempel på den cirkulære tankegang og genanvendelse af materialer i byggeriet”.