Trygge og sunde rammer hos Bangs Have

Det nye plejehjem i Struer er bygget med tanke på en tryg og stimulerende dagligdag for alle beboere og ­personalet. Her er en rig variation af materialer, rumligheder – og ­sam­tidig et godt indeklima.

Bangs Have er opført som tre identiske boenheder, der er koblet sammen med glasgange. Den fælles service­bygning ligger som en selvstændig enhed ved ankomsten. Hver boenhed består af længebygninger, som ­omkranser en terrasse med et haveanlæg. Også mellem boenhederne er landskabsbearbejdningen iøjnefaldende og understreger den hjemlige og trygge ramme.

Skjult ventilation

Tegl går igen i byggeriet sammen med blandt andet træ­lister. Derved får fællesrummene en struktur og stoflighed, som fint modsvarer de øvrige glatte og blanke flader.

På lofterne i fællesrummene og gangzonerne er der anvendt hvidmalede Troldtekt akustikplader, der samtidig fungerer som indblæsningsflade for frisk luft. Det betyder, at lofterne har en rolig, gennemgående flade uden ­mange synlige installationer, men med velfungerende ventilation uden støj og træk.

I fællesbygningen med administration er der ligeledes ­anvendt Troldtekt ventilation. Her finder man også den store fællessal med loft til kip, som kan anvendes til gymnastik, musik eller foredrag.

Fakta

Projekt:
Bangs Have, plejehjem i Struer
Arkitekt:
Kjaer & Richter Arkitekter
Bygherre:
Struer Kommune
Troldtekt Produkter
Loftbeklædning:
Troldtekt akustik og Troldtekt ventilation
Farve:
Hvid 101
Struktur:
Fin (1,5 mm træuld)
Kantprofil:
5 mm fas, K5
Montering:
Med Troldtekt strukturskruer
Tekst & Fotos
Tekst:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt
Fotos:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt