En god hverdag på Bangs Have

Det nye plejehjem i Struer er i alle skalatrin bearbejdet med tanke for en tryg og stimulerende dagligdag for alle beboere og hele personalet. Her er en rig variation af materialer, rumligheder og samtidig et godt indeklima.

Bangs Have er opført som tre identiske boenheder, som er koblet sammen med glasgange. Den fælles servicebygning ligger som en selvstændig enhed ved ankomsten. Hver boenhed består af længebygninger, som omkranser en terrasse med et haveanlæg. Også mellem boenhederne er landskabsbearbejdningen iøjnefaldende og understreger den hjemlige og trygge ramme, som stedet udgør.

Skalaen på enhederne er nedtonet og materialerne, som tegl, trælister og fine vinduesdetaljer, mimer også fint en velkendt bygningsstørrelse. I kraft af den visuelle kontakt og de  gentagende materialer er der skabt en fin sammenhæng mellem ude og inde.

Skjult ventilation
Tegl er også et materiale, man finder indendøre som blank mur, og er altså et materiale, der går igen ligesom anvendelsen af trælister. Samtidig tilføres fællesrummene en struktur og stoflighed, som fint modsvarer de øvrige glatte og blanke flader.

På lofterne i fællerummene og gangzonerne er der anvendt hvidmalede Troldtekt-akustikplader med ventilation. Det betyder, at lofterne er en rolig, gennemgående flade uden mange installationer og rummene har en velfungerende ventilation uden støj og træk.

I Fællesbygningen med administrationen er der ligeledes anvendt Troldtekt ventilation. Her finder man også den store fællessal med loft til kip, som kan anvendes til gymnastik, musik eller foredrag.

Fakta

Projekt:
Bangs Have, plejehjem i Struer
Arkitekt:
Kjaer & Richter Arkitekter
Bygherre:
Struer Kommune
Troldtekt Produkter
Loftbeklædning:
Troldtekt akustik og Troldtekt ventilation
Farve:
Hvid 101
Struktur:
Fin (1,5 mm træuld)
Kantprofil:
5 mm fas, K5
Montering:
Med Troldtekt strukturskruer
Tekst & Fotos
Tekst:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt
Fotos:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt