Teknisk afdeling

Teknisk afdeling

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK 8310 Tranbjerg J

teknik@troldtekt.dk

Telefon 8747 8100
Telefax 8747 8111

Teknisk afdeling, Salg

Søren Jakobsen

Teknisk afdeling

Niels Kappel

Teknisk afdeling

Mads Kristian Madsen

Teknisk afdeling

Bent Atzen

Teknisk afdeling, Teknisk chef

Vibeke Pedersen

Teknisk afdeling

Bjarne Mortensen

Teknisk afdeling

Freddy dam

Teknisk afdeling

Esben Holm

Om rådgivning og ansvar

Hos Troldtekt A/S vejleder vi gerne om brug af akustikløsninger, monteringssystemer, ventilation og brandtekniske spørgsmål. Vi kan også udføre vejledende akustikberegninger og dele erfaringer fra projekter med Troldtekt akustikløsninger.

Vi påtager os dog ikke et juridisk rådgiveransvar over for bygherrer, rådgivere eller andre parter i et byggeprojekt – hverken i forbindelse med projektering, beregning eller salg af Troldtekt akustikløsninger.

Vi anbefaler derfor, at man konsulterer en rådgiver for at få vurderet de konkrete løsninger og konstruktioner til et specifikt byggeri.