Akustikløsninger til bæredygtigt byggeri

Bæredygtig byggeri

Et dokumenteret bæredygtigt byggeri giver gevinster inden for miljø, indeklima, brugervenlighed, trivsel og driftsøkonomi. 

Troldtekt akustikplader bidrager til certificering af bæredygtigt byggeri

I de senere år har mange bygherrer og rådgivere valgt, at deres byggeri skal have en bæredygtig certificering. Det kan gøre bygningen bedre for miljøet – og økonomisk mere attraktiv.

I ’Green Market Study’ fra 2019 har Rambøll indsamlet svar fra næsten 400 nordiske ejendoms- og bygningseksperter. Hele 90 procent af dem regner bæredygtighed som nødvendigt for, at et projekt bliver en succes. Desuden viser undersøgelsen, at bæredygtige bygninger i gennemsnit har 6-10 procent højere ejendoms- og udlejningsværdi samt 5-10 procent lavere driftsudgifter.

Der findes en vifte af frivillige ordninger til at certificere bæredygtige bygninger. DGNB, BREEAM, WELL og LEED er fire af dem. Ordningerne giver bygherrer og rådgivere et værktøj til at beregne, hvad forskellige beslutninger og materialevalg betyder for bæredygtigheden i den færdige bygning.

Hvordan bidrager Troldtekt?
Troldtekt akustikløsninger er et plus for det bæredygtige byggeri. Blandt andet fordi Troldtekt akustikplader er Cradle-to-Cradle-certificeret, og fordi akustikpladerne er 100% PEFC-certificerede (PEFC/09-31-030) og også kan tilbydes som FSC® 100%-certificeret (FSC®C115450).

I samarbejde med Rambøll har vi dokumenteret, hvordan vores produkter bidrager positivt til de forskellige kriterier i DGNB, BREEAM, WELL og LEED. Hvilken specifik indflydelse Troldtekt akustikløsninger har, vil dog altid afhænge af det enkelte byggeri, herunder de øvrige materialer, der benyttes i bygningen. 

Troldtekt, DK-GBC

Medlem af
Green Building Council Denmark

Troldtekt er medlem er Green Building Council Denmark (DK-GBC), der arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark. Organisationen administrerer blandt andet den førende frivillige bæredygtighedscertificering i Danmark, DGNB Denmark.

DK-GBC er et forum, hvor vi hos Troldtekt kan holde os ajour med de nyeste tendenser inden for bæredygtigt byggeri. Samtidig er DK-GBC vigtig for udbredelsen af DGNB i danske bygninger. Det bakker vi op om, og derfor er vi medlem.   

Læs mere på www.dk-gbc.dk

DGNB logo

DGNB

I Danmark har DK-GBC valgt tyske DGNB som den frivillige bæredygtighedscertificering, der skal tilpasses danske forhold. Den første danske version af DGNB udkom i 2012 og er senest blevet opdateret i nye 2016-manualer, som er tilpasset det danske bygningsreglement (BR15).

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til DGNB-certificering af bygninger. I samarbejde med Rambøll har vi udarbejdet en dokumentationspakke, som gør det lettere for auditorer at beregne vores produkters specifikke bidrag til de forskellige kriterier i DGNB.

Troldtekt LEED logo

LEED

LEED er den amerikanske bærdygtighedscertificering for bygninger, som blev etableret i 1998. LEED står for "Leadership in Energy and Environmental Design". LEED administreres af U.S. Green Building Council, og der er LEED certificerede bygninger i mere end 135 lande.

Troldtekt Breeam logo

BREEAM

BREEAM er den britiske bærdygtighedscertificering for bygninger, som blev lanceret af BRE i 1990. BREEAM står for: "Building Research Establishment Environmental Assessment Method".

I Storbritannien administreres BREEAM af BRE, som er en af grundlæggerne af UK Green Building Council. BREEAM anvendes i mere end 50 lande, og flere europæiske lande har lavet nationalt tilpassede udgaver af BREEAM, herunder Holland og Norge.

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til WELL-certificering af bygninger

WELL

WELL er en amerikansk certificering, som blev etableret i 2014. Certificeringen er særligt målrettet menneskers sundhed og velvære i det byggede miljø. WELL belønner et byggeri ud fra en række kriterier og bliver ofte benyttet i samspil med mere tekniske certificeringer som DGNB, BREEAM og LEED.

WELL-certificeringen administreres af International WELL Building Institute™ (IWBI™), der hører hjemme i New York.

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til WELL-certificering af bygninger inden for områder som materialesundhed, luftkvalitet og æstetik.

Øvrige ordninger

Troldtekt er registreret i Nordisk Miljømærknings database over materialer, der kan indgå i svanemærket byggeri.

Svanemærket er det nordiske miljømærke, der blev stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989. Danmark tilsluttede sig i 1997. Svanemærket stiller krav til et byggeris grønne profil i form af blandt andet et lavt energiforbrug og et sundt indeklima.

Troldtekt akustiklofter er det naturlige valg til at sikre god akustik og et sundt indeklima i børneinstitutioner