Akustikløsninger til bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri på formel

Dokumenteret bæredygtige bygninger giver gevinster inden for miljø, indeklima, brugervenlighed, trivsel og driftsøkonomi.

De frivillige bygningscertificeringer gør det langt mere håndterbart at udvikle bæredygtige bygninger til øverste hylde. Certificeringerne er et stort plus for de mennesker, der skal bruge bygningerne, for miljøet og for bygningernes ejere.

Her på siden kan du læse mere om de forskellige certificeringer – og hvordan Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til dem.

Du kan også downloade dokumentationspakker, som konkret dokumenterer Troldtekts indvirkning på kriterier og point i hver enkelt af certificeringerne. Dokumentationspakkerne er udarbejdet af Rambøll. 

Troldtekt akustikplader bidrager til certificering af bæredygtigt byggeri

I ‘Sustainable Buildings Market Study’ fra 2021 har Rambøll interviewet cirka 700 af byggeriets interessenter fra Norden, Tyskland og Storbritannien. Iblandt dem er for eksempel arkitekter, entreprenører, investorer og leverandører. 94 procent af respondenterne mener, at bæredygtighed er vigtigt for at drive en succesfuld forretning, 70 procent har CO2-neutrale bygninger som en prioritet, og flertallet tænker allerede cirkulært design ind i deres projekter.

Hvordan bidrager Troldtekt?

Troldtekt akustikløsninger vægter positivt, når en bygning skal certificeres. Akustikpladerne er produceret af certificeret træ fra danske skove (FSC®C115450 og PEFC™) og cement udvundet fra den danske undergrund.

Troldtekts forretningsstrategi er baseret på de cirkulære principper i Cradle to Cradle-konceptet, og hele serien af Troldtekt træbetonplader, både i natur og malet i standardfarver, er Cradle to Cradle-certificeret på guldniveau.

Akustikløsningernes vægtning i et konkret byggeri beror dog altid på den specifikke bygning, herunder de øvrige materialevalg. 

Troldtekt, DK-GBC

Medlem af
Green Building Council Denmark

Troldtekt er medlem er Green Building Council Denmark (DK-GBC), der arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark. Organisationen administrerer blandt andet den førende frivillige bæredygtighedscertificering i Danmark, DGNB Denmark.

DK-GBC er et forum, hvor vi hos Troldtekt kan holde os ajour med de nyeste tendenser inden for bæredygtigt byggeri. Samtidig er DK-GBC vigtig for udbredelsen af DGNB-certificeringen i danske bygninger. Det bakker vi op om, og derfor er vi medlem.   

Læs mere på www.dk-gbc.dk

DGNB logo

DGNB

Den danske byggebranche har i regi af medlemsorganisationen Green Building Council Denmark valgt DGNB-systemet som certificering til bæredygtigt byggeri i Danmark. DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er derfor tilpasset danske forhold. DGNB deler FN’s holistiske tilgang til bæredygtighed og har kriterier inden for seks overordnede kvaliteter.

En bygning kan opnå DGNB Platin, DGNB Guld eller DGNB Sølv, afhængig af bygningens pointscore.

Læs om Troldtekts bidrag

Download dokumentationspakke

Troldtekt LEED logo

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) administreres af det amerikanske U.S. Green Building Council, og der findes LEED-certificerede bygninger i flere end 135 lande.

Som flere af de andre certificeringsordninger arbejder LEED med at reducere bygningers udledning af
drivhusgasser og fremme menneskers trivsel og velbefindende.

Læs om Troldtekts bidrag

Download dokumentationspakke

Troldtekt Breeam logo

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er en international bæredygtighedscertificering til bygninger.

I BREEAM er der fokus på ti områder, som blandt andet omfatter energi, transport, affald samt helbred og velbefindende.

Læs om Troldtekts bidrag

Download dokumentationspakke

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til WELL-certificering af bygninger

WELL

International WELL Building Institute™ i USA administrerer WELL-certificeringen. Omdrejningspunktet er, at bygninger skal være både sunde og motiverende for mennesker at opholde sig i.

WELL opererer med en række krav, som er obligatoriske at opfylde for at opnå certificering – og derudover en række pointgivende krav, som definerer certificeringens niveau.

Læs om Troldtekts bidrag

Download dokumentationspakke

Svanemærket, Nordisk Miljømærkning

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Svanemærket byggeri er en miljømærkning af bygninger, som er kendetegnet ved et behageligt indeklima, et lavt energiforbrug og skarpe krav til byggematerialers indhold af skadelig kemi.

Som en del af kravene til indeklimaet stilles der blandt andet krav til dagslys, lyd (for daginstitutioner og skoler), ventilation og fugtbeskyttelse.

Læs om Troldtekts bidrag

Download dokumentationspakke

Troldtekt akustiklofter er det naturlige valg til at sikre god akustik og et sundt indeklima i børneinstitutioner

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Klassen er i første omgang lanceret som en testordning med bæredygtige krav, som er mere omfattende end de lovpligtige i Bygningsreglementet. Flere af kravene kan efter en evaluering af testfasen blive obligatoriske.

Den frivillige bæredygtighedsklasse findes i en version til boligbyggeri med ni kriterier og en version til øvrige bygninger med syv kriterier.

Læs om Troldtekts bidrag

Download dokumentationspakke

Baeredygtigt byggeri