Mål 3: Sundhed og trivsel

Troldtekt A/S støtter FNs Verdensmål nummer tre "Sundhed og trivsel"

60 procent af akutte luftvejsinfektioner hos børn skyldes miljøforhold i børnenes omgivelser. Det fremhæver amerikansk forskning fra det amerikanske National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) og Environmental Protection Agency (EPA), som pointerer, at vi tilbringer helt op til 90 procent af vores liv indenfor. Hjemme, i transportmidler, på arbejde eller i offentlige bygninger.

Derfor er det afgørende at have fokus på sundheden i det byggede miljø, og ifølge WHO er der potentiale for forbedring. I en undersøgelse fra 2006 påviste verdenssundhedsorganisationen, at vi primært bliver udsat for luftforurening, når vi er inde. Børn er særligt eksponerede, da de har en højere åndedrætsvolumen og dermed indånder større luftmængder end voksne.

Grundig indholdsanalyse

Troldtekt ønsker at bidrage til bygninger, som er sunde for mennesker at opholde sig i. Det gør vi blandt andet ved at dokumentere materialesundheden i vores produkter.

Troldtekt er Cradle to Cradle-certificeret på sølvniveau
Troldtekt er Cradle to Cradle-certificeret på sølvniveau

Troldtekt træbeton er fremstillet af dansk træ og cement. Som en del af vores Cradle to Cradle-certificering er vores produkter grundigt analyseret. Indholdsstofferne er defineret ned til 100 ppm (parts per million) og vurderet for indvirkningen på mennesker og miljø. Analysen er udført i regi af Vugge til Vugge Danmark, som er akkrediteret vurderingsorgan under Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

I praksis betyder vores systematiske arbejde med Cradle to Cradle altså, at vi kender alle indholdsstoffer i vores produkter i detaljer og har dokumentation for, at de ikke indeholder skadelige stoffer. Via Cradle to Cradle går vi mere grundigt til værks end andre certificeringer, som blot opererer med indeholder ikke-lister.

Mærkninger for sunde valg

For at synliggøre Troldtekts indeklimafordele og gøre det nemmere for bygherrer og rådgivere at vælge sunde materialer har vi opnået godkendelser og certificeringer under en række øvrige ordninger.

Sundhed og trivsel

  • Troldtekt akustikplader er indeklimamærket i bedste kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning (under Teknologisk Institut) – en frivillig ordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet. Indeklimamærket er fælles for Norge og Danmark samt anerkendt verden over.
  • Troldtekt akustikplader har opnået den britiske organisation Allergy UK’s ’Allergy Friendly Product Award’. Allergy Friendly Product Award gives kun til produkter, som kan forbedre sundhed og trivsel for astma- og allergipatienter.
  • Troldtekt akustikplader er klassificeret i kategorien M1 af Finnish Indoor Air Association og Building Information Foundation RTS. Systemet inddeler byggematerialer efter, hvor mange stoffer materialerne afgiver til luften. Emissionsklasse M1 svarer til den laveste emissions-rate.
  • Troldtekt akustikplader er klassificeret som ”emissionsfattig” og dermed til gavn for natur og sundhed i den frivillige og uafhængige tyske miljøcertificering ’Der Blaue Engel’.
  • Troldtekt akustikplader er miljøvurderet af svenske Sundahus Miljødata og kategoriseret i databasens klasse A, der indeholder produkter med minimal negativ indvirkning på sundhed og miljø.
  • Troldtekt har fået vurderingen ”anbefales” i Byggvarubedömningen, som er en svensk online database, der har til formål at fremme valget af miljøvenlige byggematerialer.

Et dokumenteret bidrag

Vi har samarbejdet med Rambøll om at kortlægge, hvordan Troldtekt konkret bidrager til de førende certificeringer af bæredygtigt byggeri, herunder DGNB, LEED, BREEAM og WELL. Et sundt indeklima er blandt kriterierne i ordningerne.

Troldtekt er desuden optaget i Nordic Ecolabellings database over produkter, der må indgå i svanemærket byggeri.

Sundhed og trivsel