Certificering: Troldtekt bidrager med point til DGNB

1:a sep. 2016

Det er en fordel for rådgiverne, når producenter dokumenterer, hvordan byggevarer bidrager til bæredygtige certificeringer. Det gør det nemmere at sammenligne produkter og holde styr på pointregnskabet.

Rambøll har dokumenteret, at Troldtekt kan bidrage med point til kriterier, der udgør 49 procent af den samlede certificering. Især i renoveringer kan det spille en stor rolle, forklarer Gitte Gylling Hammershøj Olesen, seniorkonsulent i Rambøll.

Trodtekt Vigerslev Skole

Frivillige bygningscertificeringer sætter bæredygtighed på formel. DGNB er den førende certificering i Danmark, og for at opnå den skal et byggeri måles ud fra fem emner, 40 kriterier og over 200 underkriterier.

For arkitekter og rådgivere bliver det markant nemmere at skabe et overblik over det samlede regnskab, når producenter af byggevarer har fået opgjort, hvilke kriterier deres produkt kan bidrage med point til.

– Når rådgiverne for eksempel skal vælge loft til et DGNB-certificeret byggeri, kan de bruge producenters dokumentation til at se og sammenligne forskellige løsningsmodeller, forklarer Gitte Gylling Hammershøj Olesen, der er ph.d. og seniorkonsulent i bæredygtighed ved Rambøll.

– På den måde kan teamet omkring et byggeri træffe kvalificerede designvalg, der vægter fordele og ulemper. Rådgiverne kan også simulere forskellige løsninger i forhold til eksempelvis miljøeffekt og akustik og på den måde få et større indblik i kvaliteten af de valg, de træffer, fortsætter hun.

Sådan bidrager Troldtekt til DGNB

Netop Rambøll har dokumenteret, hvordan Troldtekt bidrager med point til de tre førende internationale certificeringer, DGNB, LEED og BREEAM. Det er sket gennem en screening af produktdokumentation og med vægt på Troldtekts miljøvaredeklaration (EPD).

– Flere producenter er begyndt at stille dokumentation til rådighed, og Troldtekt var blandt de første. Når producenternes data er verificeret af tredjepart, som i en miljøvaredeklaration, har man som rådgiver og bygherre stor sikkerhed for, at oplysningerne er korrekte og gennemsigtige, siger Gitte Gylling Hammershøj Olesen. 

Konkret kan Troldtekt bidrage med point til kriterierne i alle DGNB’s fem emner – og med størst vægt inden for miljø:

Troldtekt, DGNB certification

Projektet afgør indflydelsen

Opgørelsen skal forstås sådan, at anvendelsen af Troldtekt i et byggeri kan bidrage med point til 49 procent af kriterierne i certificeringen. Præcis hvor meget, Troldtekt bidrager til det enkelte kriterie, afhænger af, hvor meget Troldtekt, der er anvendt i det konkrete projekt.

For eksempel kan en løsning i byggeprojektet med Troldtekts produkter sikre point til kriterier som:

  • Indeklimakvalitet
  • Akustisk komfort
  • Brandsikring
  • Egnethed med henblik på nedtagning og genanvendelse
  • Bæredygtig brug af ressourcer

Se den fulde liste af kriterier her
Se også, hvordan Troldtekt bidrager til LEED og BREEAM

Vægter højt i renoveringer

Gitte Gylling Hammershøj Olesen påpeger, at Troldtekt kan spille en endnu større rolle for pointene i DGNB-renoveringer end i nybyggeri.

– Hvis man har en bygning, der bliver stående, genbruger man typisk meget af den eksisterende konstruktion, som derfor udgår af DGNB-regnskabet. I stedet vægter de produkter, man vælger til byggeriet, højere i regnskabet. Materialernes andel af miljøpåvirkningen vil vægte højere i bygninger, der er optimeret til at bruge mindre energi. Og dem vil der kun blive flere af i de kommende år, siger hun.

Hun spår, at flere renoveringer vil komme med på DGNB-bølgen:

– Det er endnu ikke så udbredt at certificere de store renoveringsprojekter, men jeg tror, at det for alvor er på vej. Blandt andet ser vi, at man nu også begynder at tænke renoveringer ind i DGNB-manualerne, og i Rambøll er vi allerede i gang med at certificere renoveringsprojekter ud fra de nuværende manualer.