Sådan vægter Troldtekt i det bæredygtige byggeri

29:e okt. 2019

Et dokumenteret bæredygtigt byggeri giver gevinster inden for miljø, indeklima, brugervenlighed, trivsel og driftsøkonomi.

Se, hvordan Troldtekt bidrager positivt til DGNB og fire andre førende certificeringer. Troldtekt kan nu også levere dokumentation til WELL og svanemærket byggeri.

Troldtekt tema: Mere træ i byggeriet

Mange rådgivere og bygherrer vælger at bygge efter en bæredygtig certificering. Det kan gøre bygningen sundere for miljøet og brugerne – og økonomisk mere attraktiv for bygherren.

I ’Sustainable Buildings Market Study’ fra 2019 har Rambøll indsamlet svar fra næsten 400 nordiske ejendoms- og bygningseksperter. Hele 90 procent af dem regner bæredygtighed som nødvendigt for, at et projekt bliver en succes. Desuden viser undersøgelsen, at bæredygtige bygninger i gennemsnit har 6-10 procent højere ejendoms- og udlejningsværdi samt 5-10 procent lavere driftsudgifter.

DGNB er en af de førende, frivillige ordninger til at certificere bæredygtige bygninger. Det uvildige råd for bæredygtigt byggeri i Danmark, Green Building Council Denmark, har valgt at følge retningslinjerne i DGNB. Derfor er det den ordning, som primært bliver benyttet herhjemme.

Kontorbygninger, etageejendomme og rækkehuse, børne- og undervisningsinstitutioner samt hospitaler og byområder har deres egne manualer. Bygninger uden for disse kategorier bliver certificeret efter nogle mere generiske kriterier via ordningen DGNB FLEX.

Et certificeret, naturligt produkt

Troldtekt akustikløsninger vægter positivt, når en bygning skal certificeres. Akustikpladerne er produceret af den 100% naturlige råvare certificeret træ og cement udvundet fra den danske undergrund – og kan leveres i kategorien ’FSC 100%’ (FSC®C115450), hvilket vil sige, at alt træ i den enkelte plade lever op til FSC-kravene.

Troldtekts forretningsstrategi er baseret på de cirkulære principper i Cradle to Cradle-konceptet, og produkterne er Cradle to Cradle-certificeret på sølv-niveau.

– Grundtanken er, at produkter og affald indgår i kredsløb, så de skaber ny værdi. Det kan Troldtekt plader gøre på flere måder, blandt andet som kompost, og ved at restprodukter bliver genanvendt i produktionen af cement. Vi arbejder konstant med nye bæredygtige målsætninger, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S.

Dokumentation: Hvordan bidrager Troldtekt?

I samarbejde med Rambøll har Troldtekt dokumenteret, hvordan akustikløsningerne bidrager positivt til de forskellige kriterier i DGNB. I praksis har Rambøll udarbejdet dokumentationspakker, som er en hjælp, når rådgivere skal vurdere Troldtekts specifikke bidrag til DGNB. For eksempel bidrager Troldtekt til 51 procent af pointene i et DGNB-certificeret boligbyggeri og til 52,7 procent af pointene i kontorbygninger.

– Troldtekts produkter er meget veldokumenterede og derfor nemme at arbejde med, når vi gennemfører DGNB- certificeringer. Troldtekt udmærker sig ved at have en miljøvaredeklaration (EPD), som evaluerer miljøpåvirkninger i produktets livscyklus. Desuden har Troldtekt grundigt dokumenteret, hvordan produkterne bidrager til en cirkulær økonomi, hvilket også vægter i DGNB, siger Gitte Gylling Hammershøj Olesen, ph.d., seniorkonsulent og DGNB-auditor hos Rambøll.

>> Du finder et samlet overblik over kriterier og point i vores DGNB-brochure 

Flere veje til bæredygtigt byggeri

Der findes flere andre udbredte ordninger til certificering af bæredygtige bygninger, for eksempel BREEAM, LEED, WELL og den svenske Miljöbyggnad. Fælles for alle ordningerne er, at de – ligesom DGNB – giver bygherrer og rådgivere et værktøj til at beregne, hvad forskellige beslutninger og materialevalg betyder for bæredygtigheden i den færdige bygning.

Rambøll har også udarbejdet dokumentationspakker som viser, hvordan Troldtekt er et plus i de fire andre certificeringer. Det er nyt, at dokumentationspakkerne også omfatter WELL, som har særligt fokus på at forbedre menneskers sundhed og velvære gennem det byggede miljø. WELL adskiller sig fra de mere tekniske certificeringer og bliver derfor ofte brugt i kombination med en af disse.

Troldtekt kan bidrage til 20 procent af kriterierne i en WELL-certificering. WELL belønner blandt andet, at akustikløsningerne er Cradle to Cradle-certificeret med grundig dokumentation for materialernes sundhed.

Rambøll har desuden leveret en dokumentationspakke om svanemærket byggeri. Troldtekt er optaget i Nordisk Miljømærknings database over materialer, der kan indgå i svanemærket byggeri. Svanemærket er Nordens officielle miljømærke, og det lægger blandt andet vægt på, at bygninger har et lavt energiforbrug og et behageligt indeklima. 

>> Læs mere om Troldtekt og miljøet

TEMA: Bæredygtige bygningscertificeringer

Når rådgivere og bygherrer vælger en bæredygtig certificering, får de en bygning, der er sundere for miljøet og brugerne – og økonomisk mere attraktiv for ejeren.

Se her på temasiden, hvordan førende tegnestuer i praksis arbejder med bygningscertificeringer, og hvilken arkitektur det resulterer i.

Få også et overblik over mange af de certificeringsordninger, der vinder frem i disse år. Og læs, hvordan Troldtekt konkret bidrager positivt til pointene i de forskellige ordninger.

Vægbeklædning fra Troldtekt i kontorbyggeri