God akustik med fokus på bæredygtighed

Troldtekt er Cradle to Cradle-certificeret på sølvniveau

Cradle to Cradle certificering

Troldtekt er Cradle to Cradle certificeret på guld-niveau efter Cradle to Cradle Certified® standardens nyeste version.

Certificeringen omfatter hele produktpaletten af Troldtekt træbeton i typerne lys natur, grå natur og malet i standardfarverne hvid 101, grå 202, koksgrå 208 samt sort 207. Certificeringen omfatter også den brandsikre Troldtekt A2, Troldtekt agro samt Troldtekt baseret på FUTURECEM.

Certificeringen er blandt andet opnået, fordi pladerne ikke indeholder skadelige stoffer og derfor kan vende tilbage til naturen som næringsstof i det biologiske kredsløb.

Produktlivscyklus

Materialer, fremstilling, transport, brug og genanvendelse. I hele produktets kredsløb – fra vugge til vugge – lægger Troldtekt vægt på ikke blot at minimere miljøbelastningen, men derimod at optimere ressourceforbrug og processer, således at produkterne bidrager med merværdi. Det er tankegangen i den produktlivscyklus, som udgør fundamentet under Troldtekts Cradle to Cradle forretningsstrategi. 

 

 

 

 

 

Troldtekt Product Life Cycle

EPD - Miljøvare- deklaration

Miljøvaredeklaration (EPD) for Troldtekt er udarbejdet af Teknologisk Institut og tredjepartsverificeret af norske SINTEF Byggforsk / SINTEF Building and Infrastructure og registreret hos EPD Norge. Troldtekts EPD er også godkendt og optaget i det tyske register for tredjepartsverificerede EPD’er hos Institut für Bauen und Umwelt e.V.

Troldtekt The Environmental Product Declaration

Sundt indeklima

Troldtekt indeholder ingen skadelige eller allergi-fremkaldende stoffer, og er ¬mærket i bedste kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning og i kategorien M1 efter "Finnish Indoor Air Association".

Troldtekt akustikplader er desuden mærket som allergivenlige produkter (Allergy Friendly products) af den britiske velgørende organisation "Allergy UK" samt klassificeret som "Emissionsarm" af den tyske miljøcertificering "Der Blaue Engel" og miljøvurderet i klasse A af svenske Sundahus Miljødata.

Dokumenteret baeredygtighed

Bæredygtigt byggeri

LEED, BREEAM og DGNB er de tre førende, frivillige certificeringsordninger inden for bæredygtigt byggeri. Rambøll har kortlagt, hvordan Troldtekt konkret bidrager med point til fokusområder som totaløkonomi, indeklima og materialer i de tre ordninger. 

Dokumenteret baeredygtighed