Akustikløsninger til bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri på formel

Dokumenteret bæredygtige bygninger giver gevinster inden for miljø, indeklima, brugervenlighed, trivsel og driftsøkonomi.

De frivillige bygningscertificeringer gør det langt mere håndterbart at udvikle bæredygtige bygninger til øverste hylde. Certificeringerne er et stort plus for de mennesker, der skal bruge bygningerne, for miljøet og for bygningernes ejere.

Her på siden kan du læse mere om de forskellige certificeringer – og hvordan Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til dem.

Du kan også downloade dokumentationspakker, som konkret dokumenterer Troldtekts indvirkning på kriterier og point i hver enkelt af certificeringerne. Dokumentationspakkerne er udarbejdet af Rambøll. 

Sådan bidrager Troldtekt til bæredygtigt byggeri

Bæredygtighedscertificering af bygninger vinder frem. Det er med til at sikre en faktabaseret og holistisk tilgang til at bygge mere bæredygtigt. I vores bæredygtighedsbrochure kan du se, hvordan Troldtekt akustikløsninger bidrager til førende certificeringsordninger. Du kan også læse, hvordan
Troldtekts strategiske tilgang til bæredygtighed er omsat til konkrete tiltag.

Download bæredygtighedsbrochuren her

I ‘Sustainable Buildings Market Study’ fra 2021 har Rambøll interviewet cirka 700 af byggeriets interessenter fra Norden, Tyskland og Storbritannien. Iblandt dem er for eksempel arkitekter, entreprenører, investorer og leverandører. 94 procent af respondenterne mener, at bæredygtighed er vigtigt for at drive en succesfuld forretning, 70 procent har CO2-neutrale bygninger som en prioritet, og flertallet tænker allerede cirkulært design ind i deres projekter.

 

Hvordan bidrager Troldtekt?

Troldtekt akustikløsninger vægter positivt, når en bygning skal certificeres. Akustikpladerne er produceret af certificeret træ fra danske skove (FSC®C115450 og PEFC™) og cement udvundet fra den danske undergrund.

Troldtekts forretningsstrategi er baseret på de cirkulære principper i Cradle to Cradle-konceptet, og hele serien af Troldtekt træbetonplader, både i natur og malet i standardfarver, er Cradle to Cradle-certificeret på guldniveau.

Akustikløsningernes vægtning i et konkret byggeri beror dog altid på den specifikke bygning, herunder de øvrige materialevalg. 

Medlem af Green Building Council Denmark

Troldtekt er medlem er Green Building Council Denmark (DK-GBC), der arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark. Organisationen administrerer blandt andet den førende frivillige bæredygtighedscertificering i Danmark, DGNB Denmark.

DK-GBC er et forum, hvor vi hos Troldtekt kan holde os ajour med de nyeste tendenser inden for bæredygtigt byggeri. Samtidig er DK-GBC vigtig for udbredelsen af DGNB-certificeringen i danske bygninger. Det bakker vi op om, og derfor er vi medlem.   

Læs mere på www.dk-gbc.dk