Energi

Brug af vedvarende energi er et af grundprincipperne i Cradle to Cradle, og hos Troldtekt har vi systematisk arbejdet med at øge andelen af vedvarende energi i vores produktion.

Andelen nærmer sig 100 procent (97,8 procent i 2021).

Elektricitet er baseret på vindstrøm

Al den elektricitet, vi bruger til at producere vores akustikplader, får vi fra vedvarende energi i form af vindstrøm. Det er resultatet af det klimapartnerskab, som Troldtekt indgik med Ørsted allerede i 2012. Aftalen betyder, at vi siden juli 2013 har fået al vores elektricitet fra havvindmølleparken ved Anholt. Vi er Ørsted Energy Klimapartner, fordi vi ønsker en stabil elforsyning uden udledning af CO2.

Når vi som virksomhed indgår en klimapartneraftale, køber vi en garanti for, at Ørsted producerer strøm på en af deres certificerede vindmølleparker svarende til vores forbrug. Garantien opnås igennem RECS-certifikater (Renewable Energy Certificate System). Med vores partnerskab har vi bidraget til at støtte og udbygge vindkraft som en bærende energikilde i Danmark.

I dag kan størstedelen af Danmarks elforbrug dækkes af vindenergi. Det betyder også, at vi hos Troldtekt skal købe certifikater for en lavere andel af vores elforbrug end tidligere for at realisere de 100 procent vindenergi.

Biobrændsel og el-trucks

Også når det gælder varmeenergi og truck-kørsel på vores fabriksområde, har vi samtidig gjort en målrettet indsats for at minimere brugen af energi fra fossile brændsler. Vores eget biomassefyr leverer varme til produktionen, og vi har målrettet udskiftet gas- og dieseldrevne trucks med eldrevne trucks.

Et mindre energiforbrug per enhed

I forhold til energieffektivitet har vi også rykket os markant. I 2019 stod vores nye, produktionslinje klar, og den gav os mulighed for at investere massivt i ny teknologi, der både gavner miljøet og vores driftsøkonomi. Samtidig har vi gennem de seneste år investeret et stort millionbeløb i at opgradere den eksisterende produktionslinje.

I 2020 så vi for alvor resultaterne af vores investeringer, og i perioden 2017-2020 reducerede vi samlet set energiforbruget per enhed med hele 28,6 procent.

Et markant lavere CO2-aftryk med FUTURECEM

Da vi nærmer os 100 procent vedvarende energi i vores egen produktionsproces, er det via vores brug af råvaren cement, at reduktionen skal findes.

Troldtekt har udviklet en Cradle to Cradle-certificeret akustikplade, hvor cementen er udskiftet med den nye, CO2-reducerede cementtype FUTURECEMTM. FUTURECEM er en patenteret cementtype fra Aalborg Portland, som udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller. På den måde kan en stor del af de brændte klinker i cementen erstattes, og resultatet er et 30 procent lavere CO2-aftryk fra cementen.

Troldtekt baseret på FUTURECEM har et CO2-aftryk, der er henholdsvis 26 og 38 procent lavere end for Troldtekt baseret på grå og hvid cement, målt gennem hele pladernes livscyklus. 97,8 procent af energiforbruget på Troldtekts egen fabrik kom i 2021 fra vedvarende kilder.

Mod et endnu lavere aftryk

Foruden lanceringen af akustikplader baseret på FUTURECEM er vi løbende i dialog med vores cementleverandør, Aalborg Portland, der over for den danske regering har forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning med 70 procent senest i 2050. Delmålet er 30 procents reduktion frem mod 2030, så vi som samarbejdspartner har mulighed for at følge op på fremskridtene undervejs.

Aalborg Portlands mål skal blandt andet nås ved at satse på energieffektivisering, udfasning af fossile brændsler, CO2-fangst, øget forbrug af alternative eller CO2-neutrale brændsler, lancering af nye cementprodukter og levering af CO2-neutral fjernvarme til over 75.000 husstande.

Hos Troldtekt undersøger vi desuden bindemidler, der kan være et muligt alternativ til cement. Et eksempel er geopolymer, der ikke er baseret på kridt, men i stedet på silika-/alumina-foreninger, som blandt andet findes i aske fra biomasse. I et samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut med støtte fra Innovationsfonden afdækker vi blandt andet, om det kan lade sig gøre at bruge geopolymer som råvare i en Troldtekt akustikplade, og hvad det vil kræve.