Genanvendelse

For at opnå en Cradle to Cradle-certificering skal et materiale kunne genanvendes i et nyt kredsløb. Det kan være et biologisk kredsløb, hvor materialet bliver til næringsstoffer i naturen, eller et teknisk kredsløb, hvor materialet kan indgå som råvare i et nyt produkt.

Hos Troldtekt arbejder vi med genanvendelse – både når det handler om affaldet fra vores produktion og om de udtjente akustikplader fra bygninger.

For at udnytte ressourcerne i affaldet fra vores produktion på højest muligt værdiniveau opdeler vi det i en række fraktioner. Denne tilgang giver os mulighed for at arbejde med flere forskellige løsninger i både det biologiske og det tekniske kredsløb – og løbende afprøve nye modeller.

Kan vende tilbage til naturens kredsløb

Via vores Cradle to Cradle-certificering er indholdsstofferne i Troldtekt veldefinerede, og vi har derfor dokumentation for, at Troldtekt produktionsaffald problemfrit kan vende tilbage til naturens kredsløb som jordforbedringsmiddel.

Cementen i Troldtekt pladerne har et højt kalkindhold, der er med til at neutralisere de syrer, der opstår under kompostering. Træet i pladerne indgår som organisk materiale og er med til at sikre, at komposten ikke falder sammen. Derved øges iltningen i komposteringen, så kulstof og næringsstoffer recirkuleres.

Produktionsaffald indgår i ny cement

Det er dog især det tekniske kredsløb, vi har valgt at fokusere på, da vi her har mulighed for at nyttiggøre både produktionsaffald og udtjente Troldtekt akustikplader fra nedrevne bygninger.

Vi har et velfungerende samarbejde med vores cementleverandør, Aalborg Portland, om at lade smuld og fraskær fra fasehallen i vores produktion indgå i det tekniske kredsløb. Træindholdet erstatter fossile brændsler som energi til cementproduktionen, mens cementdelen indgår som råvare i ny cement. Alene i 2020 modtog Aalborg Portland 3.347 ton fraskær som returlæs i de lastbiler, der leverer cement og ellers ville køre tomme retur fra vores fabrik.

Næste skridt er, at også knækkede og skadede plader fra vores produktion kan indgå i det tekniske kredsløb hos Aalborg Portland.

Pilotprojekt om nedrivningsaffald

Ambitionen er, at samarbejdet med Aalborg Portland skal udbredes til også at omfatte byggeplads- og nedrivningsaffald, som i dag ender på kommunernes genbrugspladser.

Denne fraktion er mere kompliceret, da Troldtekt træbeton har en lang levetid, og udtjente akustikplader derfor sagtens kan have siddet i en bygning i 50-70 år. Fordi vi ikke ved, om de i den periode er blevet overfladebehandlet med skadelig kemi, kan vi ikke lade pladerne indgå i det biologiske kredsløb. Cementproduktion er en termisk proces, som uskadeliggør eventuel overfladebehandling, og derfor kan de udtjente Troldtekt plader til gengæld godt indgå som råvare hos Aalborg Portland.

Det kræver dog, at vi finder de rette logistikpartnere, som kan hjælpe med at opsamle træbeton fra genbrugspladserne. I 2021 igangsætter vi efter planen et pilotprojekt med Ringkøbing-Skjern Kommune – og i næste fase syv danske kommuner. Projektet skal danne grundlag for, at vi kan skalere ordningen.

Stor miljøgevinst ved genanvendelse

Der er store miljømæssige gevinster at hente ved at lade Troldtekt pladerne indgå i det biologiske eller tekniske kredsløb frem for forbrænding. Forbrænding bør kun være en mulighed i de tilfælde, hvor eneste alternativ er deponi, som til enhver tid vil være den miljømæssigt dårligste løsning for bortskaffelse.

De nuværende partnerskaber er derfor – sammen med nye metoder og pilotprojekter – et vigtigt led i vores arbejde med cirkulær økonomi, hvor Troldtekt skaber størst mulig værdi i biologiske og tekniske kredsløb.