Vand

I Vestjylland, hvor vi producerer vores akustikløsninger, er vand ikke en mangelvare, men det er det globalt.

Derfor ønsker vi at bakke op om Cradle to Cradle-principperne og FN’s mål om en fornuftig forvaltning af vandressourcen.

Hos Troldtekt ønsker vi at beskytte grundvandet. Vi valgte inden det blev lovpligtigt at installere kloakseparering på vores grund i Troldhede, så regnvand nu bliver ledt til et kommunalt overløbsbassin og ikke ned i det eksisterende kloaknet, som kommer under pres ved voldsom regn.

Når vi sætter gang i nye byggeprojekter, afsøger vi mulighederne for optimal håndtering af regnvand, som vi for eksempel løser ved at etablere overløbsbassiner med beplantning på vores fabriksgrund. For eksempel etablerer vi i forbindelse med byggeriet af en ny lager- og logistikhal et overløbsbassin. På den måde bidrager Troldtekt til at skabe de bedst mulige betingelser for biodiversitet i området.