Moderne studiemiljø kræver et sundt indeklima

Uddannelsesinstitutionen UCN i Aalborg har fået en større tilbygning, der bidrager med bedre undervisningsforhold for de studerende. Fra arkitekternes side er der lagt vægt på bæredygtighed og godt indeklima.

UNC Aalborg
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Baggrunden for tilbygningen på 3.200 kvadratmeter er ­ønsket om at danne et fagligt fællesskab mellem alle ­tek­nologiske uddannelser i samme hus, så der sker en ­naturlig synergieffekt for alle årgange og uddannelser. Særligt det nye, sociale studie- og udviklingsmiljø har der været meget fokus på i konkurrencen, som blev ­vundet af ­Kærsgaard & Andersen A/S fra Aalborg.

Den nye helhed er skabt i fin respekt for de eksisterende bygninger, mens terrænfaldet på grunden er blevet udnyttet til en spændende rumlighed for det åbne ­arbejdsmiljø ­(kaldet plug and study).

Akustikloft med frisk luft

UCN ønskede funktionelle og fleksible bygninger, hvilket stiller store krav til materialer og indeklima. Desuden har arkitekterne arbejdet meget med lyd, lys, transparens og visuel kontakt. Rumligheden er meget varierende med både lange kig og mere intime rum.

Troldtekt er anvendt som et gennemgående materiale på loftet, der dels sikrer en god akustik, dels giver en fin ­arkitektonisk sammenhæng. ­Fladen er rolig og giver en stof­lighed til rummene sammen med træ og beton. Troldtekt ventilation er indbygget i ­loftet, så frisk luft strømmer ­diffust gennem udvalgte ­plader og giver frisk luft uden ­gener fra træk eller støj.