Nye EPD’er viser miljøaftryk på tværs af produkter

Rådgivere og bygherrer kan downloade miljøvaredeklarationer for de forskellige Troldtekt træbetonprodukter. Her fremgår blandt andet CO2-aftryk fra alle faser i akustikpladernes livscyklus.

EPD’erne er verificeret af det tyske Institut Bauen und Umwelt e.V. – og desuden udgivet af EPD-Danmark.

Med en række miljøvaredeklarationer (EPD’er) er det blevet lettere at få overblik over det samlede miljøaftryk fra Troldtekt akustikplader. Det er nyttigt, når man som rådgiver eller bygherre for eksempel vil bæredygtighedscertificere sin bygning.

Miljøpåvirkningen fra råvarer, transport, produktion, brugsfase, bortskaffelse og muligheden for genanvendelse fremgår af den livscyklusanalyse, der ligger til grund for EPD’erne. På den måde er de et nyttigt redskab for rådgivere og bygherrer, der skal samle og vurdere dokumentation om byggevarer.

– Transparens og grundighed har været nøgleord for os i arbejdet med vores EPD’er. Analyserne af vores produkters livscyklus rummer derfor data om flere faser end de obligatoriske i en EPD. Desuden har vi valgt at have selvstændige EPD’er for vores forskellige produkter frem for blot at regne med gennemsnitsværdier, siger Vibeke Pedersen, teknisk chef hos Troldtekt A/S.

Selve livscyklusanalyserne er udarbejdet af M.Sc. Stefan E. Danielsson, der har været tilknyttet cementleverandøren Aalborg Portland. De i alt 12 EPD’er er efterfølgende verificeret af Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), som har en gensidig anerkendelsesaftale med EPD-Danmark.

Aftalen betyder, at EPD’erne også er udgivet af EPD-Danmark. Desuden kan EPD’erne importeres direkte til det digitale værktøj LCAbyg, hvor rådgivere beregner det samlede miljøaftryk i en bygnings livscyklus.

Ny teknologi har sænket CO2-aftrykket

De aktuelle EPD’er erstattede Troldtekts tidligere version fra 2014. Siden dengang har Troldtekt investeret et trecifret millionbeløb i at udvide og modernisere produktionen med mere energieffektiv teknologi og brug af vedvarende energi. Det viser sig tydeligt i et reduceret samlet CO2-aftryk (Global Warming Potential).

Råvarerne i en Troldtekt akustikplade er dansk træ og cement. Cementproduktion udleder en del CO2, mens træet binder kuldioxid under opvæksten. Desuden betyder cementen, at en akustikplade optager CO2 i brugsfasen via den kemiske proces karbonatisering.

– Efter vi har lanceret Troldtekt akustikplader baseret på den grønnere cementtype FUTURECEM™, falder CO2-aftrykket for disse plader yderligere. 

Stort potentiale i cirkulære tiltag

Den CO2, der bindes i træet, frigøres, hvis Troldtekt pladerne brændes efter endt levetid – typisk efter 50-70 år. Det slår igennem i EPD’ernes fase C4, som dækker over bortskaffelse.

– Nogle materialeproducenter angiver deponi som bortskaffelsesmetode – altså at affaldet graves ned. Det er dog en miljømæssigt dårlig løsning, som vi ikke har tradition for at bruge i Danmark, men i en EPD-sammenhæng giver deponi ingen CO2-udledning. For at være så troværdige og transparente som muligt har vi angivet afbrænding, selvom det giver os et højere CO2-aftryk i EPD’erne, forklarer Vibeke Pedersen.

– Vi tror på, at der allerede om få år vil være bedre muligheder for, at udtjente Troldtekt plader kan indgå i en cirkulær økonomi. Vi arbejder på et pilotprojekt, hvor vi sammen med flere danske kommuner vil indsamle træbetonaffald, der blandt andet kan indgå som råvare i ny cement hos Aalborg Portland. Det vil give en lavere CO2-udledning, tilføjer hun.

Download Troldtekts EPD’er

Særskilte EPD’er for 12 produkter

EPD står for environmental product declaration og er redskabet til professionelle inden for byggeriet, som har behov for at kende miljøpåvirkningen fra de forskellige byggematerialer. Troldtekt har fået udarbejdet og tredjepartsverificeret 12 produktspecifikke EPD’er efter den europæiske standard EN15804+A1.  

De forskellige EPD’er tager højde for:

  • akustikpladernes tykkelse (25 eller 35 mm)

  • hvilken type cement der er i pladerne (traditionel eller FUTURECEM)

  • hvilken farve cement der er i pladerne (hvid eller grå)

  • om pladerne er malede eller umalede

> Find Troldtekts EPD’er på www.troldtekt.dk

Fuldt overblik over miljøaftrykket

I Troldtekts EPD'er indgår faserne A1-A3, A4-A5, B1, C1-C2, C4 og D. Det er vigtigt, at man ved en sammenligning mellem flere produkter sørger for at vurdere ud fra de samme faser.

Graferne viser CO2-aftrykket fra Troldtekt akustikplader baseret på henholdsvis traditionel grå cement og FUTURECEM i de forskellige livscyklusfaser.

FUTURECEM sikrer et negativt aftryk i faserne A1-A3, da træet optager mere CO2 under opvækst, end der udledes under produktionen af cement, råvaretransport og fremstilling af akustikpladerne.

Under brug (fase B) er CO2-aftrykket negativt for alle Troldtekt akustikplader, fordi pladerne optager CO2 via den kemiske proces karbonatisering.

Under bortskaffelse (C4) frigives indlejret CO2 ved forbrænding, og CO2-aftrykket er derfor positivt. Men da Troldtekt træbeton ved forbrænding samtidig skaber energi, som kan erstatte energien fra fossile brændsler, er der også registreret et negativt CO2-aftryk under genanvendelsespotentiale.