Troldtekts bidrags til en bedre balance

I mere end et årti har Troldtekt arbejdet strategisk med et ønske om at bidrage til bæredygtighed i byggeriet – både i forretningen og produkterne. Det har resulteret i en række konkrete tiltag og certificeringer.

Bygninger står for cirka 30 procent af Danmarks ressource- og energiforbrug samt cirka 30 procent af CO₂- udledningen. Og det er ikke nok at minimere sig ud af udfordringerne. Der er brug for byggematerialer, som bidrager positivt ved at skabe værdi i nye kredsløb efter endt levetid, og som samtidig sikrer, at bygninger er sunde at opholde sig i.

Råvarerne i Troldtekt akustikplader er dansk træ fra ansvarlig skovdrift og cement udvundet fra den danske undergrund. På Troldtekts egen fabrik kommer cirka 98 procent af energien fra vedvarende energikilder. Rester fra produktionen af Troldtekt træbeton bliver blandt andet genanvendt som råvare i ny cement – og kan også indgå i naturens kredsløb som jordforbedringsmiddel.

Produkter til en cirkulær økonomi

Troldtekts forretningsstrategi har siden 2012 været baseret på det internationalt anerkendte Cradle to Cradle-designkoncept. Visionen bag Cradle to Cradle er en verden, hvor producenter designer deres produkter til en cirkulær økonomi – det vil sige, hvor materialer kan indgå i nye kredsløb.

Hele serien af Troldtekt træbetonprodukter, både i natur og malet i standardfarverne, hvid, sort og grå, har opnået Cradle to Cradle-certificering på guldniveau. I praksis er certificeringen et bevis på, at Troldtekt arbejder systematisk med materialesundhed, genanvendelse, vedvarende energi, håndtering af vandressourcen og social ansvarlighed.

For at opnå certificeringen er alle indholdsstoffer i akustikpladerne analyseret helt ned til 100 milliontedele. Analysen har vist, at pladerne ikke indeholder stoffer, som er skadelige for mennesker eller miljø. Det er derfor, at Troldtekt akustikplader kan vende sikkert tilbage til det biologiske kredsløb – og indgå i det tekniske kredsløb som råvare i ny cement.

Ny cementtype med reduceret CO₂-aftryk

Troldtekt har udviklet en Cradle to Cradle-certificeret akustikplade, hvor cementen er udskiftet med den nye, CO2-reducerede cementtype FUTURECEMTM. FUTURECEM er en patenteret cementtype fra Aalborg Portland, som udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller. På den måde kan en stor del af de brændte klinker i cementen erstattes, og resultatet er et 30 procent lavere CO2-aftryk fra cementen.

Troldtekt akustikplader baseret på FUTURECEM har et CO2-aftryk, der – afhængig af produktvariant – er henholdsvis 26 og 38 procent lavere end for Troldtekt baseret på grå og hvid cement, målt gennem hele pladernes livscyklus.

Træ fra ansvarlig skovdrift

Træet i Troldtekt akustikplader er rødgran fra lokale skove. Dansk træ er en fornybar ressource, fordi der plantes mere, end der fældes.

 

                    

 

I produktionen af Troldtekt akustikplader indgår udelukkende certificeret træ (FSC®C115450 og PEFC/09-31-030). Som kunde kan du selv vælge, om dine Troldtekt akustikplader skal være FSC- eller PEFC-certificerede. Begge er internationale ordninger, som stiller krav om biodiversitet, arbejdsforhold og fredning af arealer i skovene.

Fokus på fire verdensmål

FN-landene har vedtaget 17 fælles mål, som skal sikre bæredygtig balance i klima og økonomi verden over. Troldtekt fokuserer på fire mål, hvor virksomheden kan gøre størst forskel:

  • Mål 3 – sundhed og trivsel: Troldtekt akustikplader bidrager til sundt indeklima i bygninger. Pladerne er dokumenteret fri for skadelige stoffer og indeklimamærket i de bedste kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning.

  • Mål 12 – ansvarligt forbrug og produktion: Troldtekt har investeret massivt i energieffektiv og grøn teknologi på fabrikken i Danmark. Elektriciteten til produktionen kommer fra vindenergi, og varme til blandt andet tørreprocessen kommer fra biobrændsel.

  • Mål 15 – livet på land: Alt træet i Troldtekt akustikplader er certificeret træ fra danske skove, hvor der er krav om blandt andet biodiversitet og fredning af arealer i skovene.

  • Mål 17 – partnerskaber for handling: I både Danmark, Tyskland og Sverige støtter Troldtekt ngo’er, som arbejder for at udbrede cirkulær økonomi. I parløb med FSC Danmark har Troldtekt deltaget i initiativer for at sikre mere certificeret skov i Danmark.