WELL-dokumentationspakke

Formået med amerikanske WELL er, at en certificeret bygning skal være sund og motiverende at opholde sig i. Derfor har certificeringen især fokus på helbred og velvære for brugerne af en bygning.

Det vægter positivt i ordningen, at Troldtekt bidrager til et sundt indeklima med god akustik. Troldtekt kan bidrage til i alt 16 af WELL-ordningens 120 såkaldte features.

Herunder kan du downloade dokumentationspakken for WELL-certificeringsordningen. Hvilken specifik indflydelse Troldtekt akustikløsninger har, vil dog altid afhænge af det enkelte byggeri, herunder de øvrige materialer, der benyttes i bygningen.