WELL dokumentationspakke

Det vægter positivt i certificeringsordningen, at Troldtekt bidrager til et sundt indeklima med god akustik. Troldtekt kan bidrage til i alt 16 af WELL-ordningens 120 såkaldte features.

Well