AU Moesgaard

Et delvist fredet herregårdsanlæg er ingen hindring for et livligt og moderne undervisnings- og forskningsmiljø. På Moesgård ved Aarhus har en tæt dialog og ihærdige rådgivere banet vej for en succesfuld transformation

Slipper man et øjeblik det aksiale anlæg omkring herregården Moesgård ser man det det nye Moesgård Museum, rejse sig monumentalt af bakken nord for herregården. Museet har dog fortsat en del funktioner i de historiske lade,- stald- og mejeribygninger sammen med Aarhus Universitet. Det fysiske naboskab mellem museum og universitetet giver et fagligt værdifuldt samarbejde omkring udvikling, forskning og formidling af fagene arkæologi og antropologi. Med udflytningen af udstillingerne er der blevet bedre plads til de studerende og et bedre arbejdsmiljø.

Resultatet er ikke til at tage fejl af. Både inde og ude får man indtryk at en vellykket ombygning og renovering, i forhold til de arkitektoniske og æstetiske aspekter og det rent funktionelle. Undervejs i processen har der været et tæt samarbejde med alle brugergrupper af stedet og en tæt dialog med Kulturstyrelsen. Erik Einar Holms Tegnestue har bidraget med deres viden om bygningsbevaring, der her særligt gælder bygningernes ydre. Arkitema har samlet trådene fra de mange input og skabt et undervisningsmiljø med atmosfære og stor sans for detaljer og materialer. Det helstøbte udtryk skyldes i høj grad, at Arkitema også har været ansvarlig for landskabsdelen og valg af inventar.

De røde teglmure har inspireret til den gennemgående orange gulvflade og danner en varm ”bund” for de mange lokaler i de gamle fløje. Glasvægge og lette vægge trækker dagslyset ind i alle rum og styrker fornemmelsen af at være i en langstrakt fløj. Forudsætningerne for et godt indemiljø er der også taget hånd om med en god akustik, godt hjulpet af bl.a. Troldtekt i loftet.

Arkitekt ved Arkitema, Anna Kathrine Bisgaard fortæller: ” En af vores hovedidéer har været at viderebringe stedets ånd på flere måder. Facadens patinerede, røde mursten har inspireret til de gennemgående orange gulve og Troldtekts stoflige overflade passer til stedet. De tidligere landbrugsfløje er oprindeligt designet med stor funktionalitet for øje og i det lag vi nu tilføjer bygningerne, er funktionalitet også i fokus.”

Troldtekt lofter med ventilation:
Undervejs i projekteringen af Aarhus Universitet på Moesgård var der mange hensyn at tage. Bygningerne er enten fredet eller bevaringsværdige og det kræver derfor en kreativ tankegang at løse de tekniske installationer indenfor de meget begrænsede rammer. Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S har været ”husingeniør” for Moesgård en årrække og kender derfor bygningerne indgående. Da undervisningsbyggeri kræver en del ventilation var det en af de større udfordringer at løse. Søren Leth Nielsen fra Viggo Madsen fortæller, at Troldtekt Ventilation var en løsning firmaet tidligere har fået god respons på og var derfor en oplagt løsning på Moesgård.

Ventilationen er skjult bag Troldtekt pladerne og løser derved det visuelle problem, ventilation kan være. Frisk luft trænger ned igennem udvalgte loftsplader og fordeler sig i rummet uden træk og uden støjgener. Det har vist sig også at være en løsning der passer rigtig godt til de historiske bygninger på Moesgård.

Fakta

Projekt:
Undervisnings- og Forskningsmiljø, AU Moesgård
Arkitekt:
Arkitema og Erik Einar Holms Tegnestue
Bygherre:
Moesgård Museum og Aarhus Universitet
Troldtekt Produkter
Loftsbeklædning:
Troldtekt akustik og Troldtekt ventilation
Farve:
Natur
Struktur:
Fin (1,5 mm træuld)
Tekst & Fotos
Tekst:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt MAA
Fotos:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt MAA