Moderne universitetsmiljø i historiske bygninger

Et delvist fredet herregårdsanlæg er ingen hindring for et livligt og moderne undervisnings- og forskningsmiljø. På Moesgaard Campus ved Aarhus har en tæt dialog og ihærdige rådgivere banet vej for en succesfuld transformation.

Troldtekt, AU Moesgaard
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Slipper man et øjeblik det aksiale anlæg omkring herre­gården Moesgaard, ser man det nye Moesgaard Museum ­rejse sig monumentalt af bakken nord for herregården. ­Museet har dog fortsat en del funktioner i de historiske lade-, stald- og mejeribygninger sammen med Aarhus ­Universitet. Det fysiske naboskab mellem museum og ­universitetet ­giver et fagligt værdifuldt samarbejde omkring udvikling, forskning og formidling af fagene arkæologi og antropologi. Med udflytningen af udstillingerne er der ­blevet bedre plads til de studerende og et bedre ­arbejdsmiljø, og resultatet er ikke til at tage fejl af.

Både inde og ude får man indtryk af en vellykket ombygning i forhold til de arkitektoniske og æstetiske aspekter – og det rent funktionelle. Undervejs i processen har der været et tæt samarbejde med alle brugergrupper af ­stedet og en tæt dialog med Kulturstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen). Erik Einar Holms Tegnestue har bidraget med ­viden om bygningsbevaring, der her særligt gælder byg­ningernes ydre. Arkitema har samlet trådene fra de mange ­input og skabt et undervisningsmiljø med atmos­fære
og stor sans for detaljer og materialer.

Troldtekt lofter med ventilation

Arkitekt ved Arkitema, Anna Kathrine Bisgaard fortæller:

– En af vores hovedidéer har været at viderebringe stedets ånd på flere måder. Facadens patinerede, røde mursten har inspireret til de gennemgående orange gulve, og Troldtekts stoflige overflade passer til stedet. De tidligere landbrugsfløje er oprindeligt designet med stor funktionalitet for øje og i det lag, vi nu tilføjer bygningerne, er funktionalitet også i fokus.

Undervejs i projekteringen af Aarhus Universitet på ­Moesgaard var der mange hensyn at tage. Bygningerne er enten fredet eller bevaringsværdige, og det kræver derfor en ­kreativ tankegang at løse de tekniske installationer ­indenfor de meget begrænsede rammer. Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S har været ”husingeniør” for Moesgaard i en årrække og kender derfor bygningerne indgående. Da undervisningsbyggeri kræver en del ventilation, var det en af de større ­udfordringer at løse. Søren Leth Nielsen fra Viggo Madsen fortæller, at Troldtekt ventilation var en løsning ­firmaet ­tidligere har fået god respons på og ­derfor var en oplagt løsning på Moesgaard.

Ventilationen er skjult bag Troldtekt pladerne og løser ­derved den visuelle udfordring, ventilation kan udgøre. Frisk luft trænger ned igennem udvalgte loftsplader og fordeler sig i rummet uden træk og uden støjgener. Det har vist sig også at være en løsning, der passer rigtig godt til de historiske bygninger på Moesgaard.