Troldtekt and Human Rights

Som en del af Troldtekts tilslutning til FN’s Global Compact forpligter vi os til at støtte og udbrede menneskerettighederne.

I Troldtekt arbejder vi – blandt andet gennem vores tilslutning til FN’s Global Compact – på at fremme bæredygtighed og CSR i byggeriet samt støtte og udbrede menneskerettighederne.

Code of Conduct
Troldtekts CSR-politik er grundlaget for vores egne aktiviteter og for medarbejdernes adfærd i det daglige arbejde. Ved hjælp af vores Code of Conduct får vi desuden vished for, at vores produktrelaterede leverandører overholder menneskerettighederne.

Fremadrettet vil også serviceleverandører, der for eksempel leverer rengøring eller affaldshåndtering, blive omfattet af Troldtekts Code of Conduct.

Opfølgning hvert fjerde år
Alle leverandører, der har underskrevet vores Code of Conduct, skal hvert fjerde år bekræfte, at de fortsat efterlever samarbejdsaftalen. Det gør de ved at besvare en række opfølgningsspørgsmål. Desuden supplerer Troldtekt med personlig opfølgning (audits) hos leverandører, hvor vi vurderer at det er relevant. 

Case 2017: Antikorruption: Et fokus på alle niveauer

Når vi hos Troldtekt udvider til markeder uden for Danmarks grænser, er korruption et fænomen, vi må forholde os til. Derfor er samtlige funktionærer i virksomheden involveret i vores fokus på antikorruption.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2016: Antikorruption: Nye regler skal sætte spot på gråzoner

Med øget eksport følger også en større risiko for dilemmaer om korruption. Som et led i tilslutningen til FN Global Compact har Troldtekt allerede en politik om antikorruption. Nu vil ledelsen fremtidssikre retningslinjerne.

Troldtekt, CSR 2016 - Menneskerettigheder

Case 2015: Tur til Taiwan gav opdateret overblik

Troldtekt gennemførte i 2015 en audit hos virksomhedens ­skrueleverandør i Taiwan. Her kunne Troldtekt ved selvsyn konstatere, at producenten lever op til kravene inden for blandt andet arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder.

Troldtekt and Human Rights