Naturlig styrke

Troldtekt har de gode egenskaber med fra råvarerne; robusthed og styrke fra cement og naturlig åndbarhed fra træ.

Troldtekt træbeton er et robust og holdbart materiale. Det er hærdnings- og afbindingsprocessen, der gør cementen i pladerne til beton, og som giver materialet styrke. Træets naturlige egenskaber gør materialet åndbart og diffusionsåbent. Troldtekt er skruefast, men samtidig nemt at bearbejde og save i.

Tåler fugt
Troldtekt kan optage og afgive fugt og er derfor meget velegnet som loft- og vægbeklædning i vådrum, som for eksempel baderum og svømmehaller. Troldtekt kan også anvendes udendørs, eksempelvis under overdækkede udhæng. Materialet kan ikke rådne og giver ikke grobund for svamp eller andre mikroorganismer.

Formstabilt materiale
Troldtekt er et yderst formstabilt materiale, som bevarer sin planhed – også i fugtige omgivelser – og der sker ingen nedbøjning over tid. Hvis luftfugtigheden i et rum ændrer sig med et procentpoint, ændres pladens dimensioner med kun 0,05 promille.

Download dokumentation vedr. fugtstabilitet.

Troldtekt Tornstad

Boldskudssikkerhed

Troldtekt er testet for boldskudssikkerhed i henhold til “Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele”.

En lang række konstruktioner med Troldtekt er afprøvet på instituttet i Stuttgart og godkendt til anvendelse som lofts- og vægbeklædning i sportshaller, hvor de bliver udsat for stor belastning, når f.eks. en håndbold kommer susende med fuld fart.

For yderligere information om testmedtode eller specifikke testrapporter, kontakt vores afdeling for teknisk rådgivning.

 

Troldtekt Ball Impact

Troldtekt, boldskudssikkerhed

Troldtekt harbooere

Lofts- og vægbeklædning i sportshaller er udsat for stor belastning, når en håndbold kommer susende med fuld fart. Derfor stiller man også store krav til de materialer, man anvender til beklædning af lofter og vægge i sportshaller, gymnastiksale og lignende.

I Tyskland kræver man dokumentation for materialernes “boldskudssikkerhed” i henhold til “Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele”. Testen udføres på et laboratorium hos Forschungs und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (FMPA) på Otto-Graf-Instituttet ved universitetet i Stuttgart. I CE-standarden for nedhængte lofter, EN 13964, er boldskudssikkerhed også en parameter, og de tyske prøvninger bliver udført i overensstemmelse med denne. I henhold til EN 13964, annex D, Impact ressistance, er Troldtekt klassificeret som klasse 1A.

En lang række konstruktioner med Troldtekt akustik er afprøvet på instituttet i Stuttgart og godkendt til anvendelse som lofts- og vægbeklædning i sportshaller. Det gælder såvel konstruktioner på træforskalling som konstruktioner nedhængt i C60-skinnesystem.

Prüfung der BallwurfsicherheitDIN 18032, Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele / EN 13964, Annex D, Impact ressistance:

Loftsbeklædning
En håndbold affyres 36 gange mod prøveloftet med en hastighed på 16,5 ± 0,8 m/s. Der skydes henholdsvis 2 × 12 gange fra en vinkel på 60° og 1× 12 gange fra en vinkel på 90°.

Vægbeklædning
En håndbold affyres 54 gange mod prøvevæggen med en hastighed på 22,5 ± 1,2 m/s. Der skydes henholdsvis 2 × 12 gange fra en vinkel på 45° og 1 × 30 gange fra en vinkel på 90°.