Et materiale med lang levetid

Troldtekt har en lang levetid og kan ofte leve videre, når en bygherre transformerer sin bygning til nye formål.

Troldtekt akustiklofter er det naturlige valg til at sikre god akustik og et sundt indeklima i bl.a. kontorbygninger
Foto: Thomas Mølvig, arkitekt

Kombinationen af træ og cement gør Troldtekt træbeton til et robust materiale. Efter akustikpladerne er monteret i bygninger, har de en levetid på mindst 50-70 år – og erfaringsmæssigt længere.

I en miljøvaredeklaration (EPD) bliver levetiden for træbetonplader som standard opgjort til 50 år – baseret på oplysninger fra databaser med generiske produktinformationer. Men i praksis er der masser af eksempler på, at Troldtekt akustikplader indgår i bygninger, som er meget ældre.

 

Flere eksempler på transformation

Gamle Troldtekt lofter bliver ofte bevaret, når en bygherre omdanner sin bygning til nye formål. Et eksempel er ZENI arkitekters tegnestue, der var blandt de seks nominerede projekter, som dystede om RENOVER prisen 2020. Tegnestuen i Aabenraa er en transformeret kedelhal, hvor de originale Troldtekt lofter fra 1957 er bevaret.

Det er også muligt at male Troldtekt, så gamle plader får et nyt look. Det har man for eksempel gjort i forbindelse med en større renovering af Aarhus Airport – frem for at vælge helt nye lofter.

Den lange levetid har vi også set i forbindelse med udvidelsen af Troldtekts egen fabrik i Troldhede. Her har vi opkøbt nabohuse, som blev opført i 1940’erne, hvor det var almindeligt at bruge Troldtekt træbeton som en pudset vægkonstruktion. Indervæggene i et af husene gemte på cirka 80 år gamle Troldtekt plader – som stadig holdt.

 

 

Levetid spiller en stor rolle for miljøet

Materialer med lang levetid er godt for både miljøet og totaløkonomien. I en livscyklusvurdering af en bygning (LCA) indgår udvinding og bearbejdning af råmaterialerne, transport, produktion af de forskellige byggematerialer, drift og vedligehold, affaldsbehandling og genanvendelse.

Ofte ligger en stor del af miljøpåvirkningen i råvare- og produktionsfasen, og når et materiale holder i 70 år, fordeler den belastning sig ud over en væsentlig længere periode end for et materiale, der skal skiftes efter 20 år.

Betragtningsperioden, altså tidshorisonten i beregningen af bygningens livscyklus, spiller en stor rolle i LCA-beregningerne. Perioden kan variere alt efter bygningstype og er typisk defineret på forhånd, hvis beregningen foregår som et led i en certificering.

Førende bygningscertificeringer som DGNB regner for eksempel kun med 50 års levetid for en bygning. Men da Troldtekt ligesom flere andre byggematerialer har en markant længere levetid, vil det ofte give mening at arbejde med en længere betragtningsperiode på for eksempel 80-120 år.