Erklæring om databeskyttelse

Læs venligst denne meddelelse om databeskyttelse omhyggeligt, da den beskriver, hvordan Troldtekt A/S bruger dine personlige oplysninger.

Hos Troldtekt A/S er vi forpligtet til at behandle personlige oplysninger om vores kunder på måder, der overholder vores juridiske forpligtelser, samt at være tydelige over for vores kunder om, hvad vi gør med deres personlige oplysninger. Vi deler din bekymring om beskyttelse af dine personlige oplysninger og er forpligtet til at beskytte dit privatliv.

Vi er den "dataansvarlige" for de personlige oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler fra dig.

Hvad er personlige oplysninger?
Personlige oplysninger er oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar person. Dette dokument vedrører de oplysninger, vi indsamler om dig

Nogle af hovedpunkterne i Troldtekt A/S' erklæring er:

 • Vi vil aldrig sælge dine oplysninger til tredjeparter
 • Vi vil gøre det nemt for dig at administrere dine oplysninger, og du kan til enhver tid ændre dine kommunikationspræferencer
 • Vi bruger data for at være i stand til at yde god kundeservice, hvilket omfatter tilpasning af de oplysninger, vi deler med dig, for at sikre, at de er relevante, nyttige og rettidige

1. Personlige oplysninger, som vi indsamler

I forbindelse med dine forretninger og interaktioner med Troldtekt A/S behandler vi personlige oplysninger for at kunne levere vores service og leve op til vores forpligtelser overfor dig som kunde.

De typer personlige oplysninger, vi kan behandle, omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Identifikationsdata, f.eks. navn
 • Kontaktinformation. f.eks. postadresse, telefon/e-mail, stillingsbetegnelse, firmanavn, virksomhedstype, din rolle
 • Projektoplysninger. f.eks. projektnavn, projektadresse, projekttype, omfanget af salgsmuligheder
 • Data om brug af webstedet, herunder dine webbesøg og din IP-adresse
 • Markedsføringspræferencer og kommunikation med dig til markedsføringsformål samt oplysninger, vi udleder, når vi kombinerer oplysninger for at afgøre, hvordan vi bedst interagerer med dig (se vores meddelelse om databeskyttelse i vores markedsføring pr. e-mail)
 • Spørgeskemaer, du har besvaret
 • Alle andre personlige oplysninger, som du vælger at give os, når du udfylder vores online-kontaktformularer eller på anden måde kontakter os

Der kan også være situationer, hvor vi indsamler oplysninger, der afslører dit køn.

2. Kilder til personlige oplysninger

Normalt vil du have givet os de oplysninger, vi har om dig, men der kan være situationer, hvor vi indsamler personlige oplysninger fra andre kilder. Nedenfor opføres de typer af oplysninger, vi kan indsamle om dig, og kilden til oplysningerne:

 • Din leveringsadresse og kontaktoplysninger modtaget fra vores direkte kundebase, som vi leverer på vegne af.
 • Andre koncernselskaber kan videregive dine oplysninger til os, hvis du ved en fejl har kontaktet dem vedrørende produkter, vi fremstiller.

3. Sådan bruger vi dine personlige oplysninger

Vi bruger dine personlige oplysninger på følgende måde:

 • For at overholde vores juridiske forpligtelser;
 • For at undersøge og reagere på potentielle overtrædelser af loven eller af vores webstedspolitikker samt på potentielle overtrædelser af vores eller relevante tredjeparters systemer og netværk;
 • For at identificere dig og kommunikere med dig;
 • For at føre interne optegnelser;
 • For at udvikle produkter og tjenester kan vi af og til kontakte dig med service- og produktundersøgelser. Vi kan kontakte din virksomhed og enkeltpersoner i din virksomhed for at besvare en undersøgelse.
 • For at opfylde dine anmodninger og besvare dine spørgsmål eller klager;
 • For markedsundersøgelser og for at vurdere markedsføringsstrategier og -kampagner;
 • Hvis du allerede er kunde eller anden kontaktperson hos os, for at opdatere vores oplysninger om vores kontakt med dig i vores kunderelationsstyringssystem;
 • For at levere vores egne produkter og tjenester til dig;
 • For at markedsføre vores egne produkter og tjenester over for dig, f.eks. via nyhedsbreve og invitationer til arrangementer, og

4. Markedsføring

Vi vil gerne give dig oplysninger om Troldtekt A/S' produkter og tjenester og andre oplysninger fra Troldtekt A/S, som vi tror, du vil finde interessante. Vi kan sende dig sådanne oplysninger pr. post, e-mail og/eller telefon, hvis du giver os tilladelse dertil eller medmindre du har bedt os om ikke at gøre det (se nedenfor).

Vi videregiver ikke uden dit udtrykkelige samtykke dine personlige oplysninger til eksterne organisationer, dvs. til leverandører, handlende, distributører og forhandlere, som ikke er en del af Troldtekt A/S, med henblik på deres egen direkte markedsføring af Troldtekt A/S' produkter og tjenesteydelser.

Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker, at dine oplysninger anvendes af et Troldtekt A/S-selskab til direkte markedsføring, bedes du kontakte det relevante Troldtekt A/S-selskab, som du har modtaget markedsføring fra, så de kan fjerne dig fra deres markedsføringslister. Hvis du har modtaget markedsføring pr. e-mail fra et Troldtekt A/S-selskab og beslutter, at du ikke længere ønsker at modtage markedsførings-e-mails fra dem, vil du kunne fravælge at modtage yderligere markedsføring pr. e-mail fra dem ved at følge et afmeldingslink i e-mailen eller på en måde, som vi kommunikerer til dig, herunder, men ikke begrænset til telefon og post.

Bemærk venligst, at vi ikke som koncern har en global markedsføringsdatabase, hvilket betyder, at vi ikke kan afmelde dig markedsføring fra alle Troldtekt A/S selskaber centralt.

For yderligere oplysninger om vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger til markedsføringsformål henvises til vores meddelelse om databeskyttelse i vores markedsføring pr. e-mail.

5. Sådan deler vi dine personlige oplysninger

Ud over at dele de oplysninger, der er nævnt ovenfor i afsnit 4 (Markedsføring), kan vi dele dine personlige oplysninger med tredjeparter som følger:

 • for at vi kan behandle betalinger af beløb, der skyldes til os, og i denne forbindelse giver vi bankkortoplysninger til sådanne udbydere;
 • for at modtage tjenester fra vores leverandører, såsom vores IT-tjenesteudbydere, som derfor kan få adgang til eller modtage personlige oplysninger i forbindelse med levering af tjenester til os;
 • til godkendte kreditoplysningsbureauer, inkassobureauer og advokater, når vi udfører kreditkontrol, for at rapportere om dine betalingsresultater og/eller for at forsøge at inddrive gæld, vi har til gode;
 • til vores bogholdere, revisorer, advokater eller lignende rådgivere, når vi retter henvendelse til dem for professionel rådgivning;
 • til redningstjenester, hvis vi har brug for at rapportere om ulykker eller hændelser eller anmode om nødhjælp, eller til andre tredjeparter, hvor det er nødvendigt for at beskytte en persons vitale interesser (f.eks. hvis de har brug for akut lægehjælp);
 • til en offentlig myndighed, et offentligt organ eller en anden tredjepart, hvis vi i god tro mener, at dette er et lovkrav, af hensyn til folkesundheden og sikkerheden eller for at beskytte Troldtekt A/S', dets medarbejderes eller andre parters rettigheder, ejendom eller sikkerhed;
 • med andre tredjeparter for at overholde vores juridiske forpligtelser, herunder hvor det er nødvendigt for at overholde lovgivning, forordninger eller kontrakter, eller for at reagere på en retskendelse, administrativ eller retslig proces eller for at imødekomme anmodninger om national sikkerhed eller retshåndhævelse, herunder, men ikke begrænset til, en stævning eller ransagningskendelse
 • efter behov for at indlede, udøve eller forsvare os mod potentielle, truede eller faktiske retstvister
 • i forbindelse med salg, overdragelse eller anden overførelse af hele eller dele af vores virksomhed; og
 • for gensidige forretningsmuligheder med andre.

6. Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger

Vores retsgrundlag for indsamling og brug af de ovennævnte personlige oplysninger vil afhænge af de pågældende personlige oplysninger og den specifikke sammenhæng, vi indsamler dem i.

Vi indsamler dog normalt kun personlige oplysninger fra dig, hvis vi har dit samtykke dertil, hvis vi har brug for de personlige oplysninger for at opfylde en kontrakt indgået med dig, eller hvis behandlingen sker i vores legitime interesser og ikke tilsidesættes af dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

I nogle tilfælde kan vi også have en juridisk forpligtelse til at indsamle personlige oplysninger fra dig eller på anden måde have brug for de personlige oplysninger for at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser.

Vi behandler dog hovedsageligt kontaktoplysninger for vores legitime forretningsinteresser i forbindelse med levering eller modtagelse af tjenester til kunden eller fra vores tjenesteudbydere eller, for så vidt angår partnere, for samarbejdets eller partnerskabets skyld. Hvis vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger af andre årsager end vores legitime interesser, vil vi gøre det klart for dig på det relevante tidspunkt. Hvis vi f.eks. beder dig om at afgive personlige oplysninger for at overholde et lovkrav eller for at opfylde en kontrakt med dig, vil vi gøre dette klart på det relevante tidspunkt og rådgive dig om, hvorvidt afgivelsen af dine personlige oplysninger er obligatorisk eller ej (samt om de mulige konsekvenser hvis du ikke afgiver dine personlige oplysninger).

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger om retsgrundlaget, hvorpå vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet under overskriften "Kontakt os" nedenfor.

7. Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er nødvendigt til de formål, hvortil de personlige oplysninger indsamles, under hensyntagen til, men ikke begrænset til, eventuelle juridiske forpligtelser og gældende skatte- og regnskabskrav om, at vi skal opbevare data i visse tidsperioder, og kontraktlige forpligtelser såsom opfyldelse af garanti-/produktgarantiforpligtelser.

Derefter vil vi slette dine oplysninger sikkert, når de ikke længere er nødvendige, medmindre sletning ikke er mulig (f.eks. fordi dine personlige oplysninger er blevet gemt i backup-arkiver), og i så fald vil vi opbevare dine personlige oplysninger sikkert og udelukke dem fra enhver yderligere behandling, indtil sletning er mulig.

8. Internationale overførsler af oplysninger

Troldtekt A/S opbevarer og deler data med Kingspan Holdings, associerede selskaber og relevante tredjeparter, som overholder vores datapolitikker.

Dine personlige oplysninger kan blive overført til og behandlet i andre lande end det land, hvor du er bosiddende. Disse lande kan have databeskyttelseslove, der afviger fra lovgivningen i dit land.

Konkret befinder vores kerneinfrastruktur sig i USA og Canada, og vores tredjepartserviceudbydere og -partnere opererer i USA, Canada og Europa. Det betyder, at når vi indsamler dine personlige oplysninger, kan vi behandle dem i et af disse lande.

Vi har dog truffet passende foranstaltninger for at kræve, at dine personlige oplysninger forbliver beskyttet i overensstemmelse med denne erklæring om databeskyttelse.

9. Sikkerhed

Det er Troldtekt A/S' pligt at sørge for, at dine personlige oplysninger er sikre. For at forhindre uautoriseret adgang eller videregivelse har vi indført passende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer, hvor det er relevant, for at beskytte og sikre de oplysninger, vi indsamler.

10. Dine rettigheder

Du har ret til at blive informeret om, at vi opbevarer dine personlige oplysninger, ret til indsigt i de oplysninger, vi opbevarer, ret til berigtigelse af eventuelle fejl i disse oplysninger, ret til sletning, undertiden betegnet som ret til at blive glemt, ret til at begrænse, hvordan vi behandler dine oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod, hvordan vi behandler dine oplysninger. Du har også til enhver tid ret til at fravælge markedsføringskommunikation.

Disse rettigheder kan til enhver tid gøres gældende. De er ikke absolutte og er underlagt visse undtagelser og/eller krav.

Hvis vi har indsamlet og behandlet dine personlige oplysninger med dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af nogen behandling, vi har udført før din tilbagetrækning, og det vil heller ikke påvirke behandlingen af dine personlige oplysninger, der udføres i overensstemmelse med lovlige behandlingsgrundlag udover samtykke.

Hvis du er i tvivl om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kan du også kontakte os via kontaktoplysningerne i slutningen af denne erklæring om databeskyttelse.

11. Opdatering af denne erklæring

Vi gennemgår vores databeskyttelsespolitik fra tid til anden. Vi beder dig om at bogmærke og regelmæssigt gennemgå denne side for at få opdateringer til vores databeskyttelseserklæring.

12. Kontakt os

For yderligere oplysninger om disse rettigheder, om denne databeskyttelseserklæring generelt eller for at indgive en klage bedes du kontakte os på cju@troldtekt.dk.

Før vi vurderer din anmodning, vil vi måske bede dig om yderligere oplysninger for at kunne identificere dig. Hvis du ikke giver de ønskede oplysninger, og vi derfor ikke kan identificere dig, kan vi afvise at behandle din anmodning.