DR Administration

Danmarks Radios administration og kantine har sin egen bygning i DR i Ørestaden. I segment 3, som bygningen kaldes, er et centralt atrium gennem 4 etager omdrejningspunktet for de åbne planer, men også væsentligt for husets naturlige ventilation.

Administrationsbygningen ligger ligeværdigt placeret med Koncerthuset og de øvrige bygninger i DR byen. De i alt 4 segmenter er forbundet af en Indre Gade, et vigtigt mødested for DR, hvor meget uformel kommunikation og samarbejde foregår. Fra segment 1 og 2, hvor der produceres radio og tv skal man via den Indre Gade, for at komme til den store kantine i segment 3. Bygningen har klart sin egen arkitektoniske identitet med den homogene og samtidigt levende glasfacade. Indenfor er indretningen præget af lyse farver og masser af dagslys, ikke mindst fra det store ovenlys i atriet.

Naturligt ventileret kontorlandskab
Segment 3 rummer hele DRs administration på 4-500 ansatte, den fælles DR kantine og DR København udover nogle mindre interne servicefunktioner. Bygningen er enkelt opbygget af 3 elementer, der tilsammen skaber en velfungerende struktur. Indefra er bygningen opbygget af et bygningsvolumen omkring atriet, der udgør klimaskærmen. Den ydre skærm udgør en smuk og enkel facade af skråtstillede glaslameller. I mellemrummet mellem de to elementer, er der mod vest og nord skabt nogle grønne haver. Et tredje element, der bidrager til det visuelle og klimatiske miljø i bygningen, udover supplerende dagslys. Haverummene indgår som en logisk og integreret del af bygningens klima- og miljøstrategi og tilfører bygningen en markant grøn profil. Haverne er delvist åbne og følger derved årstiderne. Sammen med det centrale atrium bidrager haverummene til den delvist naturlige ventilation i bygningen. Segment 3 er ligesom de andre segmenter transparent. Arbejdspladserne ligger smukt orienteret, dels mod de ydre facader, dels ind mod haverummene, og fleksibiliteten lægger op til kreativitet og tværgående samarbejde.

Stoflighed på lofterne
Udefra opleves bygningen på en gang rolig og levende med sin changerende glasskærm, der samtidigt korresponderer fint med den blå skærm på Koncerthuset ved siden af. Indefra opleves bygningen som en pulserende helhed omkring det centrale atrium, som skaber både luftighed og samhørighed mellem de åbne planer. Hele administrationen sidder i åbne kontorer. Denne indretning åbner op for kreativiteten og tværgående samarbejder i huset. Overalt i kontorplanerne har arkitekterne valgt Troldtekt akustik til lofterne, ud fra flere parametre. Som arkitekt Frederik Ejlers siger: ” Troldtekt var på mange måder et oplagt valg til denne bygning”. I en bygning som denne er der naturligvis nogle krav til en behagelig akustik og et sundt indeklima som Troldtekt akustik opfylder. Arkitektonisk opleves Troldtekt her som et materiale, der skaber ”ro” på de store, åbne etager og som stofligt virker som et modsvar til de øvrige glatte og transparente overflader.

Radiostudio
DR Københavns radiostudier, som også ligger i dette segment, har særlige krav til akustik og støj og man har derfor anvendt Troldtekt akustik med indbyggede højttalere kombineret med Troldtekt ventilation.

Fakta

Projekt:
Danmarks Radios administration og kantine i Ørestaden, København
Arkitekt:
Gottlieb & Paludan og NOBEL Arkitekter A/S
Bygherre:
DR
Troldtekt Produkter
Loftsbeklædning:
Troldtekt akustik og Troldtekt ventilation
Farve:
Lys natur
Struktur:
Fin (1,5 mm træuld)
Kantprofil:
5 mm fas, K5-FN, monteret med skjulte T-skinner
Højttalere:
Troldtekt højttalere
Tekst & Fotos
Tekst:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt MAA
Fotos:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt MAA