Frisk luft har effekt som et ekstra skoleår

Eleverne klarer sig markant bedre, når luftkvaliteten er i top. Det viser et DTU-forsøg fra Vallensbæk Skole, hvor to lokaler fik monteret et ventilationsloft fra Troldtekt. Loftet sikrer optimal ventilation samt tilførsel af frisk luft og kan reducere energiforbruget mærkbart i forhold til konventionelle løsninger.

Der er bedre læring i luften på Vallensbæk Skole – bogstavelig talt. Et forsøg, udført af Søren Terkildsen, ph.d. fra DTU Byg, viser, at god luftkvalitet øger elevernes indlæring markant. To 6. klasser deltog i forsøget, hvor deres klasselokaler fik installeret et ventilationsloft fra Troldtekt. De to klasser blev testet i dansk og matematik ad to omgange. En gang i en uge, hvor lavtryksventilationen var i drift, og en gang i en uge, hvor ventilationen ikke var tændt. Derudover udfyldte eleverne et spørgeskema med 16 spørgsmål om indeklimaet og deres fysiske velbefindende.

Flere opgaver med færre fejl
Generelt påviste testene en øget koncentrationsevne hos eleverne. I det forbedrede indeklima nåede eleverne fem procent flere opgaver og lavede halvt så mange fejl.
– Når vi sammenholder de to resultater, når vi frem til, at eleverne klarer sig ti procent bedre i den gode luftkvalitet. Set over et helt skoleforløb på ti år svarer det jo til et års ekstra læring, siger Søren Terkildsen. Han forsvarede sin ph.d. i september 2013 og er i dag ansat som vvs- og ventilationsingeniør ved ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S i Hellerup.

Før det nye ventilationsanlæg blev installeret på Vallensbæk Skole, kunne CO2-koncentrationen nå over 2.000 parts per million (ppm) i de timer, hvor eleverne brugte lokalerne. De 2.000 ppm er dobbelt så højt som den anbefalede grænseværdi. Efter installering af Troldtekt ventilationsloftet holdt den målte CO2-koncentration sig under 900 ppm.

Lavt tryk sikrer perfekt blanding
Søren Terkildsen, påpeger de store fordele ved, at Troldtekt ventilation fungerer ved lavt tryk.
– Luften blæses ind langsomt og fordeles jævnt. Det sikrer en perfekt blanding af frisk og brugt luft, som man ikke opnår, når luften blæses ind ved et højere tryk fra nogle få armaturer. Samtidig er der hverken træk eller støj forbundet med denne løsning, siger han. Forsøget i Vallensbæk dokumenterer en yderligere mærkbar gevinst ved Troldtekt ventilation: Løsningen kan bruge op til 70 procent mindre energi end nye konventionelle ventilationsanlæg. 

Bidrager med ny viden
DTU Bygs test på Vallensbæk Skole foregik i regi af Plan C – et strategisk partnerskab mellem Københavns- og Vestegnens Kommuner samt en lang række virksomheder inden for energi, cleantech, byggeri og rådgivning. Formålet er at skabe viden og rammer, som øger og fremtidssikrer energirenoveringen i hovedstadsområdets kommuner og boligselskaber.

Fakta

Projekt:
Renovering af Vallensbæk Skole
Troldtekt Produkter
Loftsbeklædning:
Troldtekt akustik og Troldtekt ventilation
Farve:
Lys natur
Struktur:
Fin (1,5 mm træuld)
Kantprofil:
11 mm fas, K11, monteret i C60-skinnesystem
Tekst & Fotos
Tekst:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt / Publico
Fotos:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt