Frisk luft har effekt som et ekstra skoleår

Eleverne klarer sig markant bedre, når luftkvaliteten er i top. Det viser et ­DTU-forsøg fra Vallensbæk Skole, hvor to ­lokaler fik monteret et ­ventilationsloft fra Troldtekt. Loftet sikrer ­optimal ventilation samt ­tilførsel af frisk luft og kan reducere energi­forbruget mærkbart i ­forhold til konventionelle løsninger.

Troldtekt, Vallensbæk School
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Der er bedre læring i luften på Vallensbæk Skole – bogstavelig talt. Et forsøg, udført af Søren Terkildsen, ph.d. fra DTU Byg, viser, at god luftkvalitet øger elevernes ­indlæring markant. To 6. klasser deltog i for­søget, hvor deres klasselokaler fik installeret et ventilationsloft fra Troldtekt. De to klasser blev testet i dansk og mate­matik ad to omgange. En gang i en uge, hvor lavtryksventilationen var i drift, og en gang i en uge, hvor ven­tilationen ikke var tændt. Derudover ­udfyldte eleverne et spørgeskema med 16 spørgsmål om indeklimaet og ­deres ­fysiske velbefindende.

Flere opgaver med færre fejl

Generelt påviste testene en øget koncentrationsevne hos eleverne. I det forbedrede indeklima nåede eleverne fem procent flere opgaver og lavede halvt så mange fejl.

– Når vi sammenholder de to resultater, når vi frem til, at eleverne klarer sig ti procent bedre i den gode luftkvalitet. Set over et helt skoleforløb på ti år ­svarer det jo til et års ekstra læring, siger Søren ­Terkildsen. Han forsvarede sin ph.d. i september 2013 og er i dag ­ansat som vvs- og ventilationsingeniør ved ­ØLL­GAARD Råd­givende Ingeniører A/S i Hellerup.

Før det nye ventilationsanlæg blev installeret på ­Vallensbæk Skole, kunne CO2-koncentrationen nå over 2.000 parts per million (ppm) i de timer, hvor eleverne brugte ­lokalerne. De 2.000 ppm er dobbelt så højt som den ­anbefalede grænseværdi. Efter ­installering af Troldtekt ventilationsloftet holdt den målte CO2-­koncentration sig ­under 900 ppm.

Lavt tryk sikrer perfekt blanding

Søren Terkildsen påpeger de store fordele ved, at ­Troldtekt ventilation fungerer ved lavt tryk.

– Luften blæses ind langsomt og fordeles jævnt. Det sikrer en perfekt blanding af frisk og brugt luft, som man ikke ­opnår, når luften blæses ind ved et ­højere tryk fra nogle få armaturer. Samtidig er der hverken træk ­eller støj forbundet med denne løsning, siger han. Forsøget i Vallensbæk ­dokumenterer en yder­ligere mærkbar gevinst ved ­Troldtekt ventilation: ­Løsningen kan bruge op til 70 procent mindre energi end nye ­konventionelle ventilationsanlæg.

Bidrager med ny viden

DTU Bygs test på Vallensbæk Skole foregik i regi af Plan C – et strategisk partnerskab mellem Københavns og Vestegnens Kommuner samt en lang række virksom­heder inden for energi, cleantech, byggeri og rådgivning. ­Formålet er at skabe viden og rammer, som øger og ­fremtidssikrer energirenoveringen i hovedstads­områdets kommuner og boligselskaber.