Akustikløsninger til DGNB-certificeret byggeri

Sådan bidrager Troldtekt® til DGNB-certificeringen

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til DGNB-certificering af bygninger. I samarbejde med Rambøll har vi udarbejdet dokumentationspakker, som gør det lettere for auditorer at beregne vores produkters specifikke bidrag til de forskellige kriterier i DGNB.

Bemærk:
Troldtekts dokumentation indeholder fortrolige oplysninger og vil derfor kun blive udleveret til auditors.

Troldtekt, GAPS slagelse

Troldtekt® kan bidrage til over halvdelen af pointene i DGNB

Tabellerne nedenfor viser, hvilke kriterier Troldtekt kan bidrage til i en DGNB-certificering af kontorbyggeri, og hvor meget hvert enkelt kriterie vægter i certificeringen. Troldtekt kan have positiv indflydelse på pointene inden for kriterier, der udgør i alt 52,7 procent af den samlede certificering.

Point fra projekt til projekt
Hvilken specifik indflydelse Troldtekt akustikløsninger har, afhænger af det enkelte byggeri, herunder de øvrige materialer, der benyttes i bygningen.

For eksempel vil en bygning score topkarakter på et af de specifikke underkriterier, hvis mindst 90 procent af træet i de anvendte byggematerialer er PEFC™- eller FSC®-certificeret. Her trækker Troldtekt op i regnskabet, fordi træet i akustikløsningerne er produceret af rødgran fra lokale skove i Danmark og er PEFC- eller ­FSC-certificeret (FSC®C115450).

Et andet eksempel er, at Troldtekt produkter bidrager positivt til kriteriet ’Byggeplads/Byggeproces’, fordi byggeaffald med Troldtekt træbeton kan vende tilbage til naturens kredsløb.

Troldtekt har især indflydelse på kriterierne inden for miljøkvalitet, økonomisk kvalitet og teknisk kvalitet. De skraverede områder angiver den samlede vægtning i DGNB.

  1. Proceskvalitet 3,9% af 10,0%
  2. Miljøkvalitet 18,0% af 22,5%
  3. Økonomisk kvalitet 16% af 22,5%
  4. Social kvalitet 3,6% af 22,5%
  5. Teknisk kvalitet 11,2% af 22,5%
Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til DGNB-certificering af bygninger

Oversigten nedenfor viser de DGNB-kriterier, som Troldtekt bidrager med point til, og som auditors kan få udleveret dokumentation til. De udgør tilsammen 52,7 procent af DGNB-certificeringen.

Det er ikke Troldtekts produkter alene, der sikrer de 52,7 procent af pointene, men procentsatserne beskriver de kriterier, hvor Troldtekts produkter kan bidrage positivt til pointtildelingen i det enkelte projekt.

Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i DGNB Danmark. Vær opmærksom på, at nogle kriterier kræver såvel produkt- som projektspecifikke data.

DGNB-certificeringen har fem hovedområder, som hver især rummer en række kriterier

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til DGNB-certificering af bygninger
Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til DGNB-certificering af bygninger

"Troldtekts produkter er meget veldokumenterede og derfor nemme at arbejde med, når vi gennemfører DGNB-certificeringer. Troldtekt udmærker sig ved at have en miljøvaredeklaration (EPD), som evaluerer miljøpåvirkninger i produktets livscyklus. Desuden har Troldtekt grundigt dokumenteret, hvordan produkterne bidrager til en cirkulær økonomi, hvilket også vægter i DGNB."

Gitte Gylling Hammershøj Olesen (foto)
ph.d., seniorkonsulent og DGNB-auditor
Rambøl

Video: Introduktion til DGNB

I denne video giver direktør i Green Building Council, Mette Qvist, en introduktion til DGNB.

Troldtekt® i det DGNB-certificerede byggeri

Sådan bidrager Troldtekt til certificering af bæredygtige bygninger.

DGNB logo

DGNB er den tyske bæredygtighedscertificering for bygninger, som blev lanceret i 2008. I Danmark har DK-GBC valgt tyske DGNB som den frivillige bæredygtighedscertificering, der skal tilpasses danske forhold. Den første danske version af DGNB udkom i 2012 og er senest blevet opdateret i nye 2016-manualer, som er tilpasset det danske bygningsreglement (BR15).

DGNB kaldes også et andengenerationssystem, hvilket skal ses i lyset af, at systemet er udviklet og tilpasset senere end eksempelvis BREEAM og LEED og derfor har haft andre erfaringer at bygge på. DGNB er meget favnende i sin analyse af byggeri og når omkring alle aspekter af bæredygtighed. DGNB står for:

Deutsche
Gesellschaft für
Nachhaltiges
Bauen

Læs mere om DGNB på www.dgnb.de

Læs mere om Green Building Council Denmark på www.dk-gbc.dk

Udvalgte Troldtekt® cases med DGNB-certificering