Arkitekturen skaber helende rammer

En lang forudgående proces for psykiatrisk regionshospital i Slagelse har været præget af inddragelse, nytænkning og ønske om at opføre et omsorgsfuldt byggeri.

Akustiklofter fra Troldtekt i sundhedsbyggeri
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Arkitektur som helende for patienten tager udgangspunkt i klassiske begreber som lys og skygge, materialitet, farver og landskabelige elementer.

Enkelhed præger hele det psykiatriske hospital i Slagelse med plads til 194 indlagte patienter. Tegl er dominerende materiale, mens grønne haver både ved indgangen og fordelt i stedets flade struktur giver en variation i oplevelsen af stedet.

Enkelheden udtrykker sig ikke ved en arkitektonisk minimalisme, men ved en meget gennemarbejdet arkitektur, der giver rolige rumforløb og nærværende rum med transparens. Der er lagt meget vægt på patientens sociale liv, mulighed for fysiske aktiviteter og belysningen er en moderne og interessant kombination af dagslys og styret kunstlys. Belysningen er for første gang anvendt som et terapeutisk redskab.

Materialevalget er robust og velkendte som tegl, træ, beton og træbeton. I det meste af byggeriet er der anvendt Troldtekt akustik Plus lofter i lys natur. Materialet sikrer en god og behagelig akustik og er i det hele taget med til at give et godt indeklima.

Materialernes varierende stoflighed giver nærvær, men også Malene Landgreens velvalgte farver understreger tanken om at tage udgangspunkt i de menneskelige sanser.