Troldtekt og Menneskerettigheder

Case 2017: Antikorruption: Et fokus på alle niveauer

Når vi hos Troldtekt udvider til markeder uden for Danmarks grænser, er korruption et fænomen, vi må forholde os til. Derfor er samtlige funktionærer i virksomheden involveret i vores fokus på antikorruption.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2016: Antikorruption: Nye regler skal sætte spot på gråzoner

Med øget eksport følger også en større risiko for dilemmaer om korruption. Som et led i tilslutningen til FN Global Compact har Troldtekt allerede en politik om antikorruption. Nu vil ledelsen fremtidssikre retningslinjerne.

Troldtekt, CSR 2016 - Menneskerettigheder

Case 2015: Tur til Taiwan gav opdateret overblik

Troldtekt gennemførte i 2015 en audit hos virksomhedens ­skrueleverandør i Taiwan. Her kunne Troldtekt ved selvsyn konstatere, at producenten lever op til kravene inden for blandt andet arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder.

Troldtekt and Human Rights