Ansvarlig produktion og et bedre liv på land

Hos Troldtekt støtter vi FN’s verdensmål. Vi har valgt at fokusere på de to mål, hvor vi gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ.

Troldtekt A/S støtter FN’s verdensmål og har valgt at fokusere på de mål, hvor virksomheden gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ

FN-landene har vedtaget 17 fælles mål, som skal sikre bæredygtig balance i klima og økonomi verden over. Siden lanceringen i 2015 har organisationer og forbrugere taget verdensmålene til sig, og ambitionen er, at målene er nået i 2030.

I Troldtekt har vi indtil videre valgt at fokusere på to af de 17 mål: ’Ansvarligt forbrug og produktion’ og ’Livet på land’. Under hvert mål har vi udvalgt fire delmål, som vi arbejder ud fra (se boks med fakta).

– Vi anerkender alle 17 mål, men som en mellemstor virksomhed kan vi ikke arbejde seriøst med alle 17. Derfor har vi valgt at fokusere vores indsats på de to af målene, hvor vi kan gøre størst forskel og samtidig følge vores Cradle to Cradle-strategi, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt. 

Bæredygtig produktion
I 2018 har vi fortsat investeret i en bæredygtig produktion, helt i tråd med FN’s mål nummer 12 om ansvarligt forbrug og produktion. En helt ny, ekstra fabrikslinje til 180 millioner kroner blev opført hen over året og giver et fundament for, at vi fremover kan optimere vores energiforbrug. 

– Vi har valgt den nyeste teknologi, for vi vil ikke stå om tre år og sige, at vi kunne have gjort ting anderledes i byggeprocessen for at minimere forbruget yderligere, siger Peer Leth.

– Samtidig har vi med fabrikslinjen styrket arbejdsmiljøet yderligere med fuldautomatiske processer. Og så har vi haft stort fokus på at minimere støj- og støvgener for både medarbejdere og naboerne omkring os. For eksempel har vi sat støjafskærmning rundt om de motorenheder, der driver ventilationen, fortsætter han. 

Træ fra ansvarlige skovbrug
Når det gælder verdensmål nummer 15 om livet på land, har Troldtekt fra begyndelsen af 2018 øget andelen af FSC-certificeret rødgran fra lokale skove. FSC er garant for social, økonomisk og miljømæssig ansvarlighed i skovene. Vi kan nu levere akustikplader med certifikatet ’FSC 100%’ (FSC®C115450). Det betyder, at alt træet i den enkelte plade er FSC-certificeret, hvilket stiller større krav til sporbarhed og vores håndtering af råtræ.

– En væsentlig andel af vores produktion er FSC-certificerede plader, men vi vil gerne producere endnu flere, i takt med at flere danske skovejere forhåbentlig certificerer deres skove. Vores strategi er at producere bæredygtigt, og markedet er klar til at købe flere certificerede produkter, siger Peer Leth.
FSC-mærket er blandt andet en sikkerhed for, at der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan reproducere – og at lokale arbejdere er uddannede, får sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.

Fuldt fokus på FSC
Hos Troldtekt har vi besluttet, at vi ikke længere certificerer produkter efter standarden PEFCTM, så FSC fremover er den eneste bæredygtige træcertificering, som kunder, leverandører og medarbejdere skal forholde sig til. Det vil være administrativt tungt med en ”dobbeltcertificering”, og relativt få kunder efterspørger PEFC-certificerede produkter.

Den del af vores råtræ, som ikke er FSC-certificeret, er dog for langt størstedelens vedkommende stadig fra PEFC-certificerede skove.

Troldtekt modtog FSC Danmarks trædiplom for vores politik om at anvende 100 procent FSC®-certificeret træ.

Troldtekt modtog FSC Danmarks trædiplom for vores politik om at anvende 100 procent FSC®-certificeret træ

Fokus på to mål og fire delmål

Her kan du se, hvilke af FN’s verdensmål og delmål Troldtekt især arbejder for at understøtte: 

Troldtekt, CSR 2017

Verdensmål nummer 12: ’Ansvarligt forbrug og produktion’

  • Overordnet mål: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
  • Delmål 12.6: Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.
  • Delmål 12.7: Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.
  • Delmål 12.c: Rationalisere ineffektive fossile brændstof-subsidier, der tilskynder unødvendigt forbrug (teksten er forkortet).

Verdensmål nummer 15: ’Livet på land’

  • Overordnet mål: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
  • Delmål 15.b: Mobilisere betydelige ressourcer fra alle kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give tilstrækkelige incitamenter for udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning, herunder beskyttelse og genplantning af fældede skovområder.