Mål 15: Livet på land

Troldtekt er et træprodukt, og træ er et sundt og fleksibelt naturmateriale, som gør en positiv forskel for CO2-regnskabet. Forklaringen er, at træet under sin opvækst optager lige så meget CO2, som der udledes ved pleje, fældning og transport. Flere bygherrer vælger derfor at opføre bygninger med træ som bærende materiale.

Hos Troldtekt ønsker vi, at alt træet i vores produkter kan spores tilbage til bæredygtige kilder. Og at skovejerne dokumenteret tager ansvar for de mennesker, der er afhængige af skovens ressourcer.

Et økosystem i balance

Flere steder i verden er der udfordringer med skovrydning, som dels giver færre træer til at optage CO2 fra atmosfæren, dels frigiver den CO2, som allerede er lagret i træerne. Beskyttelse af skovområder, biodiversitet og genplantning af træer er omvendt med til at sikre et økosystem i balance.

Det er her, de førende træcertificeringer, FSC® (FSC®C115450) og PEFC™ kommer ind i billedet. Både FSC og PEFC er internationale ordninger, der lægger vægt på principper om blandt andet miljø, biodiversitet, arbejdsforhold og fredning af skovarealer.

Om Troldtekts FSC-certificering

Troldtekt opnåede FSC-certificeringen allerede i 2013 og har siden 2018 også været godkendt til at tilbyde produkter i kategorien ”FSC 100%”, der betyder, at alt træet i den enkelte akustikplade lever op til FSC-kravene. Det stiller store krav til sporbarhed – fra træet ankommer til vores fabrik, og til vi leverer de færdige akustikplader hos kunderne.

FSC-certificeret råtræ bliver holdt adskilt fra PEFC-certificeret råtræ i hele produktionsprocessen, så hver en træfiber i en Troldtekt akustikplade med sikkerhed kommer fra FSC-certificerede skove. Og inden vi producerer de FSC-certificerede akustikplader, bliver produktionslinjen grundigt rengjort.

Om Troldtekt PEFC-certificering

Efterspørgslen på certificeret træ er stigende i byggeriet, og derfor har vi hos Troldtekt valgt at supplere vores FSC-certificering med en PEFC-certificering. Det sikrer kunderne dokumentation for, at alt træ i vores plader kommer fra ansvarlig skovdrift.

Det betyder, at alle Troldtekt akustikplader er certificeret. I praksis er 100 procent af råtræet PEFC-certificeret, og en stor andel er også FSC-certificeret, da det kommer fra ”dobbeltcertificerede” skove. Færdige akustikplader kan kun have én af de to certificeringer, og kunderne kan frit vælge imellem PEFC og FSC.

En række ansvarlige principper

Med de to certificeringer får vores kunder en garanti for, at træet kan spores tilbage til ansvarlig skovdrift. Det betyder for eksempel, at skovejerne har fokus på at:

  • opretholde eller forøge biodiversiteten, blandt andet ved at lade skadede træer og trætoppe ligge i skoven
  • genplante skov og frede områder af skovene, hvor der er særligt gunstige forhold for biodiversitet og truede arter
  • sikre arbejdstagerne i skovene uddannelse og fornuftige arbejdsvilkår
  • drive skovene uden brug af farlige kemikalier
  • sikre gode adgangsforhold for brugerne af skovene.