Sundt indeklima med Troldtekt® akustik

Troldtekt, Product life cycle

Indeklimamærkede akustikløsninger

Troldtekt indeholder ingen skadelige eller allergifremkaldende stoffer og er indeklimamærket i bedste kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning.

Troldtekt er også anerkendt som et allergivenligt produkt af den britiske organisation Allergy UK, ligesom produktet er mærket i laveste emissionsklasse (M1) efter Finnish Indoor Air Association og Building Information Foundation RTS.

Troldtekt har desuden den tyske certificering "Blauer Engel" og er miljøvurderet af svenske "Sundahus".

Brug
Brug

Dansk Indeklima Mærkning

Troldtekt akustikplader er indeklimamærket i bedste kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning.

For at opnå det danske indeklimamærke skal produkternes afgasning falde inden for de første 60 dage efter montering. Troldtekt opfylder allerede kravene ved den første måling efter 10 dage.

Loftprodukter bliver desuden testet for afgivelse af fibre og partikler. Også her falder Troldtekt i bedste kategori, som er ’lav partikelafgivelse’ – det vil sige under 0,75 milligram per kvadratmeter.

Indeklimamærket

Indeklima er en kombination af luft, lugt, lyd, lys, fugt, statisk elektricitet, form og farve. Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet.

Indeklimamærket er fælles for Norge og Danmark samt anerkendt verden over. Indeklimamærket stiller krav til produktet i dets brugsfase og omfatter produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet. Én ting er indholdet af kemiske stoffer i produktet, noget andet er, hvilke stoffer produktet frigiver til luften.

Et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for, at det kun i meget begrænset omfang afgiver kemiske stoffer til luften. For loftprodukter gælder endvidere, at de er prøvet med hensyn til afgivelse af fibre og partikler.

Prøvning for afgasning

Alle produkter deklareres med en tidsværdi i døgn - den indeklimarelevante tidsværdi. Tidsværdien bestemmes ud fra den tid, der går inden afgasningen "klinger af". Tidsværdien bestemmes ved kemisk analyse og sensorisk (lugt) bedømmelse.

Troldtekt er deklareret med tidsværdien: 10 døgn, hvilket er bedste kategori.

Prøvning for partikelafgivelse

Ved indeklimamærkning klassificeres loftsprodukter desuden for partikelafgivelse, bestemt ved sedimenterbart støv bestående af partikler inkl. fibre i den første tid af produktets brug.

Partikelafgivelsen inkl. fibre fra Troldtekt er klassificeret som: lav, hvilket er bedste kategori.

Troldtekt Allergy Friendly

Allergy Friendly

Troldtekt akustik har opnået den britiske organisation Allergy UK’s ’Allergy Friendly Product Award’ som dokumentation for, at Troldtekt akustikplader ikke indeholder skadelige eller allergifremkaldende stoffer.

Allergy Friendly Product Award gives kun til produkter, som kan forbedre sundhed og trivsel for astma- og allergipatienter.

For at opnå Allergy Friendly Product Award skal produktet undersøges og vurderes af UK Allergy’s panel af rådgivere og videnskabelige eksperter.

Troldtekt M1

M1 klassificering

Troldtekt akustikplader er klassificeret i kategorien M1 af Finnish Indoor Air Association og Building Information Foundation RTS.

Klassifikationssystemet inddeler byggematerialer efter emissionsklasser – altså hvor mange stoffer materialerne afgiver til luften. Emissionsklasse M1 svarer til den bedste kvalitet (laveste emissions-rate), mens M3 omfatter materialer med de højeste emissionsrater.

En M1-klassificering forudsætter, at produktet er testet i et uafhængigt og uvildigt laboratorium og lever op til strenge krav til emissioner i form af blandt andet VOC (volatile organic compounds), formaldehyd og lugte.

Troldtekt er testet af Teknologisk Institut i henhold til ISO 16000-9, ISO 16000-3 og Eurofins 4430.

Troldtekt Cradle 2 Cradle Silver

Cradle to Cradle certificering

Troldtekt er Cradle to Cradle certificeret på sølv-niveau efter Cradle to Cradle Certified® standardens nyeste version 3.1.

Certificeringen omfatter hele produktpaletten af Troldtekt akustik og Troldtekt designløsninger i lys natur, grå natur og malet i standardfarverne hvid 101, grå 202, koksgrå 208 og sort 207. Sølv-certificeringen omfatter desuden akustikpladerne til Troldtekt contrast, den brandsikre Troldtekt A2 og Troldtekt agro.

Certificeringen er blandt andet opnået, fordi pladerne ikke indeholder skadelige stoffer og derfor kan vende tilbage til naturen som næringsstof i det biologiske kredsløb.

Troldtekt Sundahus

Sundahus Miljødata

Troldtekt akustikplader er miljøvurderet af svenske Sundahus Miljødata.

Sundahus Miljødata er en webbaseret database, der har til formål at systematisere arbejdet med at udfase farlige stoffer i en bygnings livscyklus. Databasen indeholder tusindvis af miljøvurderede produkter. Vurderingerne er udarbejdet på baggrund af produkternes forskellige egenskaber og inddeles i følgende fem klasser: A, B, C+, C- og D.

Troldtekt akustikplader er kategoriseret i databasens klasse A, der indeholder produkter med minimal indvirkning på sundhed og miljø.

Troldtekt akustikplader er klassificeret som ”Emissionsarm” i henhold til den tyske miljøcertificering Der Blaue Engel

Der Blaue Engel

”Der Blaue Engel” er en frivillig og uafhængig tysk miljøcertificering.

”Der Blaue Engel” dokumenterer de certificerede produkters belastning på vand, jord, luft og sundhed. Troldtekt er klassificeret som ”Emissionsarm”og dermed til gavn for natur og sundhed.