Brug

De fleste nordeuropæere tilbringer 80-90 procent af deres tid indendørs. Hos Troldtekt mener vi, at akustisk komfort og et sundt indeklima uden skadelig kemi er centrale elementer i byggeriet.

De fleste vælger Troldtekt på grund af de akustiske egenskaber, men får faktisk en multifunktionel loft- eller vægflade, som også er med til at give komforten og indeklimaet et markant løft. Troldtekt træbeton har med andre ord en række egenskaber, som skaber værdi for brugerne af en bygning.

1. God akustik

Akustikken i et rum kan have stor betydning for vores velbefindende og koncentration. Hårde og glatte overflader som beton og gips kaster lydbølgerne tilbage, og den lange efterklangstid giver et rungende lydbillede.

Materialer med en åben overfladestruktur – som Troldtekt træbeton – giver til gengæld en god akustik med kort efterklangstid. Faktisk kan en konstruktion med Troldtekt og bagvedliggende mineraluld absorbere op mod 90 procent af lyden, mens en hård betonflade til sammenligning absorberer 1-2 procent.

Det gør Troldtekt til et populært valg i de fleste bygningstyper, herunder skoler, kontorer, sportscentre, restauranter, kultursteder og private hjem.

2. Sundt indeklima

En bæredygtig bygning skal tilgodese miljø, økonomi og sociale forhold, herunder sikre et sundt indeklima for brugerne. Dårlig luftkvalitet og meget tør eller fugtig indeluft kan betyde lav produktivitet på arbejdspladsen, dårligere indlæring i skolen og flere sygedage.

Ud over at sikre god akustik kan Troldtekt træbeton optage og afgive fugt. Det er med til at sikre den rette luftfugtighed i bygningen. Samme luft vil opleves bedre i et rum, hvor materialerne absorberer fugt – og det kan reducere behovet for ventilation. Teknologisk Institut har dokumenteret, at Troldtekt akustikplader kan tåle rum med en fugtbelastning på op til 98 procent (+/- 2 procent) ved en temperatur på 40 grader.

Troldtekt kan også fungere som ventilationsloft i for eksempel skoler, kontorer og konferencelokaler. Med systemløsningen Troldtekt ventilation bevæger frisk luft sig fra et trykkammer over loftet via akustikloftet ind i et lokale. Indblæsningen sker ved lavt tryk gennem såkaldt aktive Troldtekt plader, der typisk udgør 10-20 procent af loftfladen. Luften fordeler sig jævnt i lokalet, uden brugerne oplever træk eller støj.

Med Cradle to Cradle-certificeringen er alle indholdsstoffer i Troldtekt akustikplader analyseret ned til 100 parts per million. Det er dermed dokumenteret, at Troldtekt er fri for stoffer, som er skadelige for mennesker eller miljø. Troldtekt har desuden opnået en række certifikater, der dokumenterer det sunde indeklima.

 

3. Dokumenterede bæredygtighedstiltag

Et sundt indeklima er en central del af en moderne bygning, og her har Troldtekt en række positive egenskaber som beskrevet i foregående afsnit. Samtidig bidrager Troldtekt i brugsfasen til en sund driftsøkonomi, da akustikpladerne ikke kræver vedligeholdelse efter montering – og har en lang levetid, så de kan ”leve videre”, hvis en bygning skal renoveres eller transformeres til nye formål. Pladerne kan males, uden at det forringer de akustiske egenskaber.

Indeklima og totaløkonomi i brugsfasen er eksempler på områder, hvor Troldtekt bidrager positivt til de førende certificeringer af bæredygtige bygninger (DGNB, BREEAM, LEED, WELL med flere).

4. Effektiv brandsikring

Træ er i sig selv et organisk og brandbart materiale, men hver enkelt træfiber i Troldtekt er omsluttet med og beskyttet af ikke-brandbar cement. Derfor er Troldtekt et svagt antændeligt materiale, der i tilfælde af brand kun afgiver svag varme og næsten ikke udvikler røg.

Troldtekt akustikpladerne er brandklassificeret efter den europæiske standard EN 13501. Troldtekt har klassifikationen B-s1,d0, der betegner materialets reaktion over for brand. I praksis betyder det, at Troldtekt er svagt antændeligt, svagt varmeafgivende og svagt røgudviklende.

5. Naturlig styrke

Troldtekt akustikplader af træbeton kombinerer styrken fra cement med træets åndbarhed. På den ene side er pladerne særdeles robuste og bevarer – også i fugtige omgivelser som svømmehaller – deres planhed, så der ikke sker en nedbøjning over tid. På den anden side er pladerne fleksible, så man let kan save og skrue i dem under montering.

Det er også kombinationen af træ og cement, der sikrer, at Troldtekt kan optage og afgive fugt, har en lang levetid og er dokumenteret fri for skadelig kemi – alt sammen fordele i produktets brugsfase.

6. Fleksible designmuligheder

Også når det gælder den æstetiske komfort i en bygning, kan Troldtekt gøre en forskel. Forskellige farver, strukturer, kantudformninger og ophængssystemer giver stor frihed til at designe skalerbare loft og vægflader med Troldtekt. Både med de klassiske Troldtekt akustikplader og med den nye serie af designløsninger, hvor overfladen er bearbejdet med fræsede spor eller ekspressive mønstre.