Miljøvenlig genanvendelse af træbetonplader

Troldtekt, Product life cycle

Genanvendelse af Troldtekt træbetonplader

Troldtekt træbetonplader kan komposteres og vende tilbage til naturen som jordforbedringsmiddel. Cementindholdet i Troldtekt pladerne har et højt kalkindhold, der er med til at neutralisere de syrer, der opstår under kompostering. Træet i Troldtekt pladerne indgår som organisk materiale og er med til at sikre, at komposten ikke falder sammen, og derved øges iltningen i komposteringsprocessen. På denne måde recirkuleres kulstof og næringsstoffer i det biologiske kredsløb.

Cradle to Cradle-certificering sikrer, at materialerne i Troldtekt er veldefinerede og ikke indeholder skadelige stoffer. Derfor kan Troldtekt produktionsaffald problemfrit vende tilbage til naturens kredsløb.

Tidligere har vi håndteret vores produktionsaffald som én affaldsfraktion. For at udnytte ressourcerne i vores produktionsaffald på højest mulige værdiniveau opdeler vi det nu i en række fraktioner, som nyttiggøres på forskellig vis. Denne tilgang giver os mulighed for at teste og afprøve forskellige løsninger i både det biologiske og det tekniske kredsløb. Målet er, at flere af disse løsninger på sigt også kan udrulles til byggeplads- og nedrivningsaffald, altså også til udtjente Troldtekt plader (end of life).

I det biologiske kredsløb arbejder vi med forskellige løsninger, der giver vores træbeton-affald endnu en funktion - eller livscyklus - inden det ender som jordforbedringsmiddel.

Troldtekt affald fra byggepladser i form af rent fraskær og spild kan også problemfrit genanvendes i det biologiske kredsløb. Her ligger udfordringen alene i af finde aktører i branchen, der kan se muligheden for at opbygge en sund forretningsmodel på dette grundlag.

Troldtekt træbeton har en meget lang levetid - ca. 50-70 år - og udtjente træbetonplader kan i dag ikke returneres sikkert til naturens kredsløb. Det skyldes, at det kun via en omfattende miljøscreening er muligt at spore, om pladerne eksempelvis har været overfladebehandlet i løbet af brugsfasen.

I 2018 har vi sammen med Aalborg Portland igangsat et pilotprojekt, hvor smuld fra fasehallen i vores produktion anvendes i det tekniske kredsløb i produktionen af ny cement. Træ-indholdet i Troldtekt smuldet bidrager til forbrændingsprocessen (energi), mens cement-indholdet bliver til en råvare i ny cement. Smuldet transporteres til Aalborg Portland med de cementbiler, der ellers ville køre tomme retur efter levering af cement i Troldhede.

Cementproduktion er en termisk proces, der uskadeliggør eventuel overfladebehandling af udtjente plader, og løsningen vil derfor på sigt også være velegnet til Troldtekt nedrivningsaffald.

Troldtekt faciliterer ikke genbrug af brugte plader, men pladerne er meget robuste og monteres ofte med skruer, så demontering er enkel, og der er stort potentiale for genbrug af pladerne. Brugte Troldtekt plader handles typisk af private i Den Blå Avis og på De Gule Sider, mens nedrivningsindustrien sørger for nyttiggørelse/genbrug af brugte plader fra erhvervsbyggeri.

I forbindelse med projektleverancer tilbyder Troldtekt serviceaftaler. Med serviceaftalen forpligter Troldtekt sig til at tage de leverede plader retur ved køb af nye Troldtekt plader. 

Der er store miljømæssige gevinster at hente ved at maksimere pladernes levetid. Det samme gælder for bortskaffelse i det biologiske eller tekniske kredsløb frem for forbrænding.

Forbrænding er dog en mulighed i de tilfælde, hvor deponi er eneste alternativ. Deponi vil til enhver tid være den miljømæssigt dårligste løsning for bortskaffelse efter endt levetid.

Genanvendelsesanvisning