Akklimatisering og opbevaring af Troldtekt®

Troldtekt, tolerances

Tolerancer

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Troldtekt er et naturmateriale, og selve materiale-sammensætningen – træuld og cement – vil føre til små variationer i pladerne.

Plademål og -vægte holder sig inden for den angivne tolerance ved 23 +/- 2 °C og 50 +/- 5 % relativ fugtighed.

Uhensigtsmæssig opbevaring og manglende akklimatisering kan dog medføre, at pladerne ændrer mål og vægt. Derfor er det vigtigt, at du følger monterings-, opbevarings- og akklimatiseringsforskrifterne nøje.

Troldtekt, opbevaring

Før montering af Troldtekt®

Det er vigtigt, at Troldtekt pladerne bliver lagret vandret med god understøtning, for eksempel på paller eller strøer.

Opbevaring og akklimatisering af Troldtekt akustikplader

Udendørs opbevaring

Hvis det er nødvendigt at opbevare Troldtekt udendørs, kan du beskytte pladerne med en presenning eller lignende. Vær opmærksom på, at den udendørs opbevaring bør være så kortvarig som muligt.

Troldtekt, indenndørs opbevaring

Indendørs opbevaring

Opbevarer du Troldtekt indendørs, skal du fjerne eventuel emballage, da der ellers kan opstå kondens under emballagen. Akklimatiseringen igangsættes ikke, før emballagen er fjernet.

Det er desuden vigtigt, at Troldtekt ikke udsættes for direkte sollys gennem vinduer, eller udtørres “skævt” af f.eks. varmekanon.

Troldtekt, akklimatisering

Akklimatisering

Det er vigtigt, at Troldtekt pladerne får lov at akklimatisere, inden du sætter dem op. Akklimatisering vil sige, at pladerne skal tilpasse sig den temperatur og fugtighed, der forventes at være i rummet, når byggeriet tages i brug.

Akklimatiseringen sker bedst ved at “pinde pladerne op” - dvs. ved at lægge strøer (pinde) mellem pladerne og sørge for god ventilation i rummet. Troldtekt er et rent naturmateriale, som består af ca. 50% træ, og derfor vil pladerne “arbejde” for at opnå samme temperatur og fugtighed som omgivelserne - i lighed med f.eks. trægulve. Du bør derfor ikke begynde at montere Troldtekt, før byggeriet er helt lukket, og der er sat varme på.

Troldtekt pladerne har været gennem en tørreproces, inden de forlader fabrikken i Troldhede, men ved transport eller opbevaring kan pladerne igen tage fugt til sig. Hvis du monterer Troldtekt plader uden at akklimatisere dem først, risikerer du, at pladerne trækker sig sammen (krymper), når de tørrer, så der opstår mindre svindrevner. Hvis pladerne tager fugt til sig efter montagen, vil de blot skubbe sig ind i hinanden. Der er altså ikke risiko for at de udvides så meget at de skubber til andre bygningsdele.

Det anbefales at akklimatisere pladerne i 7-14 dage før opsætning.

Opbevaring og akklimatisering

Vejledning for opbevaring og akklimatisering før montering af Troldtekt