Nye EPD’er fra Troldtekt: Fuld transparens på tværs af produkter

Rådgivere og bygherrer kan nu downloade nye miljøvaredeklarationer (EPD’er) for de forskellige Troldtekt træbetonprodukter. Her fremgår blandt andet CO2-aftryk fra alle faser i akustikpladernes livscyklus. EPD’erne er verificeret af det tyske Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

11.06.2021

Med en række nye EPD’er er det blevet lettere at få overblik over det samlede miljøaftryk fra Troldtekt akustikplader. Det er nyttigt, når man som rådgiver eller bygherre for eksempel vil bæredygtighedscertificere sin bygning.

Miljøpåvirkningen fra råvarer, transport, produktion, brugsfase, bortskaffelse og muligheden for genanvendelse fremgår af den livscyklusanalyse, der ligger til grund for EPD’erne. På den måde er de et nyttigt redskab for rådgivere og bygherrer, der skal samle og vurdere dokumentation om byggevarer.

– Transparens og grundighed har været nøgleord for os i arbejdet med de nye EPD’er. Analyserne af vores produkters livscyklus rummer derfor data om flere faser end de obligatoriske i en EPD. Desuden har vi valgt at have selvstændige EPD’er for vores forskellige produkter frem for blot at regne med gennemsnitsværdier, siger Vibeke Pedersen, teknisk chef hos Troldtekt A/S.

Selve livscyklusanalyserne er udarbejdet af M.Sc. Stefan E. Danielsson, der har været tilknyttet Aalborg Portland. De i alt fem EPD’er er efterfølgende verificeret og udgivet af Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). Via den gensidige anerkendelsesaftale mellem IBU og EPD-Danmark vil Troldtekts EPD’er snart også blive udgivet hos EPD Danmark.

Ny teknologi har sænket CO2-aftrykket

De nye EPD’er erstatter den tidligere version fra 2014. Siden da har Troldtekt investeret et trecifret millionbeløb i at udvide og modernisere produktionen med ny og mere energieffektiv teknologi. Det viser sig tydeligt i et reduceret samlet CO2-aftryk (Global Warming Potential).

– Det samlede CO2-aftryk varierer mellem vores produkttyper, men er omtrent halveret i akustikpladernes første livscyklusfaser A1-A3, som dækker over vores råvarer og produktion. Det er blandt andet et resultat af, at vi siden seneste EPD er skiftet til stort set kun at anvende vedvarende energi i vores produktion, siger Vibeke Pedersen.

Råvarerne i en Troldtekt akustikplade er dansk træ og cement. Cementproduktion udleder en del CO2, mens træet trækker markant i den modsatte retning. Forklaringen er, at træ binder kuldioxid under opvæksten. Desuden betyder cementen, at en akustikplade optager CO2 i brugsfasen via den kemiske proces karbonatisering.

 

Stort potentiale i cirkulære tiltag

Den CO2, der bindes i træet, frigøres, hvis Troldtekt pladerne brændes efter endt levetid – typisk efter 50-70 år. Det slår igennem i EPD’ernes fase C4, som dækker over bortskaffelse.

– Nogle materialeproducenter angiver deponi som bortskaffelsesmetode – altså at affaldet graves ned. Det er dog en miljømæssigt dårlig løsning, som vi ikke har tradition for at bruge i Danmark, men i en EPD-sammenhæng giver deponi ingen CO2-udledning. For at være så troværdige og transparente som muligt har vi angivet afbrænding, selvom det giver os et højere CO2-aftryk i EPD’erne, forklarer Vibeke Pedersen.

– Vi tror på, at der allerede om få år vil være bedre muligheder for, at udtjente Troldtekt plader kan indgå i en cirkulær økonomi. Aktuelt arbejder vi på et pilotprojekt, hvor vi sammen med flere kommuner vil indsamle træbetonaffald, der blandt andet kan indgå som råvare i ny cement hos Aalborg Portland. Det vil give en lavere CO2-udledning, tilføjer hun.

>> Læs mere om fakta og fordele ved de nye EPD’er

>> Download Troldtekts EPD’er

FAKTA: Her er Troldtekts EPD’er

Troldtekt har fået udarbejdet og tredjepartsverificeret i alt fire produktspecifikke EPD’er: