Nyt projekt kan være et skridt mod mere bæredygtigt byggeri

Troldtekt er med i Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts projekt ReSource, som netop er udtaget til Realdanias initiativ ’Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet’. Projektet undersøger muligheden for at erstatte CO2-tung cement med et mere klimavenligt bindemiddel, produceret af byggeaffald.

27.10.2022

Cement er et dominerende materiale i byggeriet og står dermed for en betydelig del af branchens CO2-belastning. På samme tid udgør byggeaffald hele 40 procent af alt affald i Danmark. Det kalder på nye løsninger – og hvorfor ikke slå de to ting sammen?

Det er baggrunden for projektet ReSource, som drives af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) med Troldtekt samt virksomhederne RGS Nordic og Komproment som andre aktører. Formålet med ReSource er at nedbringe byggebranchens CO2- og ressourceaftryk ved at omdanne byggeaffald til nye byggematerialer.

ReSource-projektet er blandt 11 vinderprojekter, som er kommet med i Realdania og Villum Fondens ambitiøse initiativ ’Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet’. Som et partnerskab med 60 millioner kroner i ryggen skal initiativet arbejde på at skabe bæredygtige boliger med respekt for de ressourcer, der er til rådighed på jorden. Det betyder konkret, at byggebranchens nuværende CO2-niveau skal nedbringes med 75 procent for ikke at forbruge, hvad der svarer til fire planeters ressourcer, som det er tilfældet i dag.

 

Fra affald til bindemiddel

Forhåbningen er, at cementen kan erstattes med affaldsprodukter fra bygge- og anlægsbranchen, der gennem en proces kaldet geopolymisering. Geopolymer er et bindemiddel, som er baseret på silika-/alumina-forbindelser, hvilket gør det muligt at undlade at bruge kridt-klinker. Produktionen af kridt-klinker udleder store mængder CO2 ved produktionen, mens der i geopolymeren kan indgå andre råvarer som f.eks. bioaske og nedknuste teglsten.

– ReSource er et meget spændende projekt for os at deltage i og helt i tråd med vores forretningsstrategi om cirkulære principper. Cement tegner sig for stort set hele CO2-udledningen fra en Troldtekt akustikplade, og vi afsøger løbende alternativer til cementen, som kan lette CO2-udledningen, lyder det fra Vibeke Pedersen, teknisk chef hos Troldtekt A/S.

Hun tilføjer, at Troldtekt i forvejen har nedbragt CO2-aftrykket ved at tilbyde akustikplader baseret på den CO2-reducerede cementtype FUTURECEM og ved at bruge 97,8 procent vedvarende energi i produktionen.

ReSource-projektet er stadig på et tidligt stadie. I første fase handler det om at teste potentialet ved at omdanne affald til et mere bæredygtigt alternativ til cementen i Troldtekt akustikplader og facadetegl fra Komproment. Hvis det lykkes, er der et enormt langsigtet markedspotentiale.