Genbrug af spildvarme skærer op til 30 procent af energiforbruget i tørreprocessen

Troldtekt har monteret en varmeveksler, som udnytter spildvarmen fra produktionens tørreproces. Pilotprojektet har resulteret i et 30 procent lavere energiforbrug i de sektioner af tørreovnen, hvor forsøget er gennemført.

25.01.2024

På Troldtekts fabrik i Troldhede er akustikpladernes tur igennem de cirka 60 meter lange tørreovne en af de mere energikrævende processer. Derfor batter det noget med et tiltag, som kan skære 30 procent af forbruget. Det kan den varmeveksler, som sørger for, at overskudsvarmen vender retur til tørringen frem for at gå til spilde.

I et pilotprojekt sammen med virksomhederne Nordic Green Solutions og Rokkedahl Energi – støttet af Energistyrelsen – har Troldtekt afdækket potentialet. I praksis er én stor varmeveksler monteret på taget over udvalgte sektioner i en af fabrikkens to tørreovne. I de sektioner er energiforbruget faldet med 30 procent, viser resultaterne af det nu afsluttede pilotprojekt.

– Det er en meget markant reduktion, som betyder, at vi skal bruge en mindre mængde biomasse til procesvarme. Det er godt ud fra en ressourcebetragtning og giver samtidig en økonomisk besparelse, siger Ole Busk Sørensen, PTA-chef hos Troldtekt A/S.

Al procesvarme til tørringen af Troldtekt akustikplader kommer fra Troldtekts eget biomassefyr.

 

 

En løsning, der holder til produktionen

Varmeveksleren på tørrehallens tag fungerer sådan, at varm og fugtig afkastluft fra tørreovnene møder kold indblæsningsluft udefra. Når det sker, flyttes en stor mængde varme fra udblæsning til indblæsning.

– Udfordringen har hidtil været at finde en varmeveksler, der ikke stopper til, når den fugtige og varme luft indeholdende fint støv blæses gennem varmeveksleren. Men nu har vi fundet frem til et varmevekslerdesign, der kan vaskes, endda helt automatisk med brug af det kondensvand, der opstår i varmeveksleren. Dermed er det nu muligt for os at holde varmen inde i produktionen i stedet for at lede den ud i det fri, siger Ole Busk Sørensen.

Rokkedahl Energi har leveret og installeret varmeveksleren, mens Nordic Green Solutions har stået for energirådgivningen, som har ført frem til den helt rigtige løsning.

Pilotprojektet er i tråd med Troldtekts forretningsstrategi, som er baseret på designkonceptet Cradle to Cradle Certified®. Her er der stort fokus på ressourceforbrug, cirkulære processer og vedvarende energi.