Præcisering om Troldtekt baseret på FUTURECEM™

28.04.2023

Troldtekt produkter baseret på FUTURECEM er ikke CO2-negative gennem hele produktets livscyklus, altså når man ser på alle faserne i en EPD.

Den livscyklusanalyse, der ligger til grund for vores EPD’er, dokumenterer, at Troldtekt baseret på FUTURECEM igennem hele akustikpladernes livscyklus samlet set har et CO2-aftryk, som er henholdsvis 26 procent lavere end for Troldtekt baseret på grå cement og 38 procent lavere end for Troldtekt baseret på hvid cement.


29.11.2021
Det er en stor milepæl i Troldtekts arbejde med bæredygtighed, at træet i de velkendte akustikplader fremover bliver blandet med FUTURECEM i stedet for traditionel cement. FUTURECEM er en patenteret cementtype, som udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller. På den måde kan en stor del af de brændte klinker i produktionen hos Aalborg Portland erstattes, og resultatet er cement med et 30 procent lavere CO2-aftryk. Troldtekt akustikplader baseret på FUTURECEM kan leveres fra marts 2022.

– Stort set hele CO2-aftrykket fra en Troldtekt akustikplade kommer fra cementen, og derfor batter det virkelig, at vi nu skifter til en grønnere cementtype. Vi har fået foretaget en livscyklusanalyse, som viser, at Troldtekt akustikplader baseret på FUTURECEM faktisk optager mere CO2, end de udleder, når vi måler på faserne i produktionen, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S.

– Vi arbejder kontinuerligt med at skærpe vores bidrag til den cirkulære økonomi, og Troldtekt baseret på FUTURECEM er et stort skridt fremad. Men vi vil fortsat afsøge, om der findes et endnu grønnere bindemiddel med de samme gode egenskaber som cement, fortsætter han.

Grønnere løsning med de velkendte fordele

Træet, som er den anden råvare i Troldtekt akustikplader, optager CO2 under opvæksten i de danske skove. Den indlejrede CO2 i træet er samlet set større end den mængde, som udledes under produktionen af FUTURECEM. Og da fremstillingen af akustikpladerne på fabrikken i Troldhede foregår med 97,7 procent vedvarende energi, går det samlede CO2-regnskab under produktionen i minus. Det minus øges endda under brug, hvor cementlaget i en Troldtekt plade over tid optager CO2 via den kemiske proces karbonisering. 

– Det er cementen, der giver Troldtekt akustikpladerne deres styrke, holdbarhed og brandsikkerhed uden brug af skadelig kemi. De fordele er svære at opnå med andre bindemidler end cement. Derfor er vi meget begejstrede for, at Aalborg Portland har udviklet FUTURECEM, som både gør det muligt at tilgodese klimaet og bevare alle de velkendte fordele ved akustikpladerne, siger Peer Leth.

Han tilføjer, at Troldtekt arbejder på forskellige metoder til genanvendelse, så mindst muligt af den indlejrede CO2 skal frigives ved forbrænding, når akustikpladerne er udtjente efter mindst 50-70 år. Allerede i dag indgår fraskær fra Troldtekts fabrik i produktionen af ny cement hos Aalborg Portland. Et pilotprojekt skal afklare, hvordan den ordning kan skaleres op til også at omfatte træbetonaffald fra nedrivning af bygninger.

Får Cradle to Cradle-certifikat på guldniveau

De forskellige varianter af Troldtekt akustikplader indeholder enten grå eller hvid cement. I første omgang lancerer Troldtekt akustikplader, hvor FUTURECEM erstatter den grå cement. Både de klassiske plader og løsningerne i Troldtekts designserie vil kunne fås baseret på FUTURECEM.

– Ambitionen er, at også de Troldtekt plader, som i dag er med hvid cement, fremover skal være med FUTURECEM. Den potentielle CO2-besparelse er endnu større ved at erstatte den hvide cement, som udleder mere CO2 under produktion. Vi er fortrøstningsfulde, men det kræver yderligere produktudvikling, før vi når dertil, siger Peer Leth.

Ligesom de øvrige træbetonprodukter fra Troldtekt vil de nye akustikplader være certificeret efter det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle. Troldtekt baseret på FUTURECEM er vurderet til Cradle to Cradles guldniveau af den uvildige assessor Vugge til Vugge Danmark, ligesom de klassiske Troldtekt akustikplader også avancerer fra sølv til guld. Certifikaterne forventes primo 2022.

FAKTA: Så stor er CO2-reduktionen under produktion

  Troldtekt grå natur baseret på FUTURECEM Troldtekt grå natur baseret på grå cement Troldtekt lys natur baseret på hvid cement
CO2-aftryk per m2 umalet Troldtekt akustikplade (faserne A1-A3) -1,4 kg/m2 0,677kg/m2 1,29 kg/m2
CO2-aftryk per m2 malet Troldtekt akustikplade (faserne A1-A3) -1,0 kg/m2 1,13 kg/m2 1,73 kg/m2
Tabellen viser, hvor stor CO2-reduktionen er ved at udskifte traditionel cement i en Troldtekt akustikplade med FUTURECEM, når man måler på faserne A1-A3 i et byggemateriales miljøvaredeklaration (EPD). A1-A3 omfatter råvarer, transport til fabrikken og fremstilling på fabrikken.

22.04.2022:

Det tyske Institut Bauen und Umwelt (IBU) har nu verificeret og udgivet fire miljøvaredeklarationer (EPD’er) for de nye Troldtekt akustikplader, der er baseret på cementtypen FUTURECEM fra Aalborg Portland. De nye EPD’er supplerer EPD’erne for Troldtekt akustikplader baseret på traditionel cement, som udkom i 2021. Det vil sige, at der nu er i alt 12 EPD’er for Troldtekt akustikplader.

Download Troldtekts EPD’er her

 

FAKTA OM TROLDTEKT:

  • Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge.
  • Siden 1935 har naturmaterialerne træ og cement været råvarerne i produktionen, som foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.
  • Troldtekts forretningsstrategi er tilrettelagt med det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle som det centrale element

 

YDERLIGERE INFORMATION:

Tina Snedker Kristensen, bæredygtigheds- og kommunikationschef
Troldtekt A/S
+45 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk