TEMA: Arkitektur til sport og bevægelse

Akustiklofter fra Troldtekt i sportsanlæg

Sport og bevægelse foregår i mange forskellige former og faciliteter. Her er det vigtigt, at arkitekturen er designet til fysisk aktivitet og støj – men stadig med sans for æstetikken.

På temasiden kan du læse, hvordan fornyelse af eksisterende skoler kan hjælpe børn til at bevæge sig mere i hverdagen. Du kan også tage med til forskellige former for sportsbyggeri. Lige fra en komplet sportsby med multihal, tennisbaner, mountainbikespor og moderne sundhedscenter til et asfalteret gadeidrætshus.

Bygninger til sport og bevægelse skal designes med fleksible, slidstærke materialer – og materialernes akustiske egenskaber har stor betydning, når alt fra ivrige boldspillere til jublende legebørn slår sig løs. Se på temasiden, hvordan Troldtekt akustikløsninger opfylder kravene til det moderne sportsbyggeri.

Arkitekturen kan sætte børn i bevægelse

Skolernes indretning har stor indflydelse på børns aktivitetsniveau. Det viser projektet Skole+, som Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund (DIF) står bag.

Her illustrerer seks skoleombygninger, hvordan fornyelse af den eksisterende arkitektur fremmer børnenes bevægelse. 

>> Læs om erfaringerne fra Skole+

Troldtekt, Søndervangsskolen

Et mønstereksempel på den aktive skole

Søndervangskolen i Viby er på flere måder en utraditionel, dansk folkeskole. Her er borde på snorlige rækker afløst af formidlingstrapper, og skolens lange gange er forvandlet til en bevægelsessti med et hav af aktiviteter.

NERD architects har formet skolens nye rammer i en gennemgribende renovering, der har integreret bevægelse i børnenes hverdag.

>> Læs om den moderne folkeskole

Troldtekt, Søndervangsskolen

Sportsby samler elite og rehabilitering under ét tag

I Holbæk Sportsby mødes oplevelser, fællesskab og bevægelse. Stedet samler alt fra mountainbikesport til moderne behandling og skaber et mødested for børn og voksne.

I et interview fortæller arkitekt Nicolas Munkø fra Kullegaard om de arkitektoniske overvejelser bag.

>> Læs interviewet om sportsbyen

Troldtekt akustikplader har unikke lydabsorberende egenskaber og sikrer god akustik i f.eks. sportshaller

Gadeidræt samler børn på tværs af alder og kultur

I Aalborg er en gammel industribygning blevet omdannet til et asfalteret gadeidrætshus. Formålet er at styrke fællesskabet mellem børn på tværs af alder og kulturel baggrund.

Aalborg Streetmekka er et ud af fire huse, som nonprofitorganisationen GAME står bag med støtte fra blandt andre Realdania, Lokale og Anlægsfonden, TrygFonden og Nordea-fonden.

>> Læs om Aalborg Streetmekka

Troldtekt akustikplader har unikke lydabsorberende egenskaber og sikrer god akustik i f.eks. sportshaller

Sport kræver god akustik og naturlig styrke

Bygninger til sport og bevægelse skal designes med fleksible, slidstærke materialer. Materialernes akustiske egenskaber har stor betydning, når alt fra ivrige boldspillere til jublende legebørn slår sig løs.

Se, hvordan du med Troldtekt akustikløsninger opfylder kravene til det moderne sportsbyggeri – samtidig med at du får et dansk naturprodukt i dit projekt.

>> Sådan passer Troldtekt til sport og bevægelse

Arkitektur til sport og bevaegelse

Aarhus Internationale Sejlsportscenter

Troldtekt træbetonplader sikrer god akustik i sportsarkitektur

Den store betonbygning ligger i forlængelse af Aarhus Ø – ved indsejlingen til lystbådehavnen. Lys strømmer ind i hallen med det industrielle look, hvor Troldtekt i lys natur spiller godt sammen med den rå beton.

Se fotos, og læs mere

Idrættens Hus i Roskilde

Troldtekt træbetonplader sikrer god akustik i sportsarkitektur

Huset i Roskilde giver mulighed for at dyrke en bred vifte af aktiviteter. I alle sale er der Troldtekt akustikplader, og i de to store haller fungerer Troldtekt også som udsmykning i lodrette farvemønstre.

Se fotos, og læs mere

Ørestad Streethal

Akustiklofter fra Troldtekt i sportsanlæg

Mellem store boligbebyggelser og ud til Ørestad Boulevard lægger streethallen gulv til mange typer sportsaktiviteter døgnet rundt. Troldtekt monteret på væggene er med til at dæmpe støjen i det rå rum.

Se fotos, og læs mere

Temaoversigt

Troldtekt sætter med temaudgivelser løbende fokus på aktuelle trends og tendenser indenfor akustik, indeklima, arkitektur og bæredygtigt byggeri.

Troldtekt Newsletter