Multihus for Ørestaden

Mellem store boligbebyggelser og ud til Ørestad Boulevard ligger Ørestad Streethal, hvor der er rum for mange typer aktiviteter døgnet rundt.

Akustiklofter fra Troldtekt i sportsanlæg
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Inden Ørestad Streethal blev opført, havde lokale, kommende brugere deltaget i workshops med NORD Arhitects om, hvilke faciliteter de prioriterede i hallen. Resultatet er en hal med flere funktioner, herunder mulighed for basket, bordtennis, skaterbane, klatrevæg, som er tilgængelig hele døgnet, og en opvarmet sal til fx yoga eller babygymnastik.

Foreninger med faste tider anvender alle faciliteterne og har nøgleadgang til salen, men ellers har alle adgang til huset, som er ubemandet.

Ørestad Streethal er stedet for uformelle sportsaktiviteter og andre kulturelle events kan også udspille sig her, hvilket stedets arkitektur tydeligt underbygger med glaspartier hele vejen rundt. Bygningen er opbygget af fem sammensatte femkanter, der tilsammen rummer boldbane, multirum, sal og toiletter.

Bygningen har med sin organiske form ikke en egentlig bagside, men et tydeligt og inviterende indgang til Ørestad Boulevard.

Højt aktivitetsniveau / lavt lydniveau

Børn kommer susende på cykler og løbehjul og kører ind igennem bygningen og ud igen ad en anden dør, mens andre unge øver tricks på skateboards. En gruppe drenge træner basketball sammen og familier med små børn venter på, at børnegymastiktimen skal begynde i salen. Det hele foregår under samme tag, men det er også den oplevelse man får. Her kan foregå alt muligt under samme tag.

Troldtekt akustikplader på væggene er et gennemgående materiale, som er med til at dæmpe efterklangstiden og dermed støjniveauet i huset. I det rå, uopvarmede rum bidrager Troldtekt vægbeklædningen også med en stoflighed og en karakter, der understreger stedets venlige identitet.

Udvendigt er bygningen klædt i træ på facaderne og græs på taget, hvilket ses fra boligbebyggelsen VM Bjerget, som ligger lige ved siden af.